Tematica orientativă a tezelor de master

1. Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului în procesul activităţii organelor vamale ale Republicii Moldova.
2. Regimul de drept aplicabil funcţiei publice.
3. Transpunerea politicilor anticorupție în sistemul juridic al Republicii Moldova.
4. Reglementarea juridică a statutului persoanei în Republica Moldova.
5. Reglementarea juridică a dreptului la timpul de odihnă în legislaţia Republicii Moldova.
6. Contractul individual de muncă ca mijloc de garantare a drepturilor salariaţilor.
7. Modalităţi de dobândire a cetăţeniei.
8. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – unica autoritate de jurisdicţie constituţională.
9. Procedura de soluţionare a litigiilor de muncă.
10. Dreptul la libera circulaţie.
11. Cadrul legal al responsabilității bugetar-fiscale a administrației publice.
12. Garantarea dreptului fundamental la ocrotirea sănătăţii prin sistemul de asigurări de asistenţă medical.
13. Reglementarea juridică a muncii conducătorilor de unităţi şi a membrilor organelor colegiale.
14. Colaborarea statelor în combaterea criminalităţii internaţionale.
15. Răspunderea juridică a procurorilor.
16. Răspunderea juridică a judecătorilor.
17. Elementele regimului juridic al funcţiei publice în Republica Moldova.
18. Constituţia Republicii Moldova din perspectiva integrării europene.
19. Reglementarea juridică a activităţii serviciului fiscal de stat prin prisma procesului de integrare europeană.
20. Diagnoza şi combaterea corupţiei în cadrul administraţiei publice în Republica Moldova.
21. Reglementări juridice privind controlul vamal ulterior în Republica Moldova.
22. Registrul bunurilor imobile.
23. Accesibilitatea la ocuparea funcţiei publice în Republica Moldova.
24. Serviciul public ca mecanism de realizare a funcţiilor statului.
25. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei electorale.
26. Contenciosul electoral.
27. Asigurarea constituţională a egalităţii de gen.
28. Constituţia Republicii Moldova – izvor fundamental al sistemului de drept naţional.
29. Garanţii procesuale generale acordate minorilor la faza urmăririi penale.
30. Reglementarea juridică a activităţii mass-media în procesul electoral.
31. Controlul de legalitate al actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale din Republica Moldova.
32. Regimul juridic al transpunerii conceptului de e-Guvernare în sistemul administrării actelor de stare civilă.
33. Sistemul electoral al Republicii Moldova: tendinţe şi perspective.
34. Asigurarea constituţională a dreptului la proprietate.
35. Regimul constituţional parlamentar (studiu comparat).
36. Monitorizarea controlului de legalitate a actelor administrative emise de autorităţile publice locale, de către Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova.
37. Raporturile dintre Guvern şi Parlament.
38. Aplicarea dreptului - formă specifică de realizare a dreptului.
39. Reglementări juridice privind protecţia socială a familiilor cu copii.
40. Competenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.