Materiale ale conferințelor

O ELABORARE ȘTIINȚIFICĂ FUNDAMENTALĂ

Prin recenta lucrare fundamentală „Teoria și practica administrării publice”, savanții de la Academia de Administrare Publică celebrează cea de a 25-a aniversare a instituției de învățământ superior. Sinteza respectivă cuprinde materialele Conferinței științifico-practice internaționale din 17 mai 2018, consacrate acestui eveniment remarcabil.

Lucrările oamenilor de știință de la Academie și de la alte instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare aduc un omagiu proeminent artei de a conduce și de a instrui, de a forma cadrele necesare din domeniu. Pe lângă contribuțiile științifice ale cercetătorilor consacrați în domeniu, volumul include și lucrări ale viitorilor specialiști – ale doctoranzilor și masteranzilor Academiei. În mare, lucrarea colectivă reprezintă parcursul de 25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice de prestigiu în domeniul administrării publice.

Cele șase ateliere constitutive ale ediției (I. Modernizarea administrației publice în contextul integrării europene; II. Probleme actuale ale științei politice și parcursul european al Republicii Moldova; III. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice; IV. Tendințe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere; V. Rolul e-guvernării în dezvoltarea durabilă; VI. Dezvoltarea profesională a personalului: teorie și practică) sunt remarcabile prin aria problematică cuprinzătoare și prin profunzimea interpretărilor la zi în context cu mutațiile produse în societatea contemporană.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.