Managementul calității

Direcții de activitate

Având în calitate de obiectiv fundamental al activității îmbunătățirea continuă a proceselor sistemice și operaționale întru sporirea performanțelor instituționale în vederea formării profesionale de calitate în domeniul administrației publice, Secția managementul calității va asigura realizarea misiunii sale, pentru perioada anului 2019, prin planificarea și organizarea a unei serii de activități ce țin de implementarea prevederilor politicii în domeniul calității a Academiei. Proiectarea tuturor activităților va fi bazată pe necesitățile și așteptările relevante ale beneficiarilor serviciilor educaționale prestate de către Academie (participanții la cursurile de dezvoltare profesională, doctoranzii, utilizatorii Bibliotecii științifice ș.a.) și altor părți interesate (autoritățile publice, partenerii de dezvoltare).

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.