Managementul calității

Ședința de închidere a auditului intern

Pe 29 martie 2018, a avut loc ședința de închidere a Misiunii de audit intern a Sistemului de Management al Calității, care s-a desfășurat, în perioada 19 - 29 martie 2018, conform Programului de audit pentru anul 2018, aprobat de către Consiliul Calității al Academiei de Administrare Publică. Misiunea de audit a fost realizată de către echipa de auditori interni ai Sistemului de Management al Calității, constituită prin Ordinul Rectorului Academiei în componența: Oberșt Ala, consultant GIZ, auditor-șef SMC, Țepordei Aurelia și Butnaru Veronica, auditori SMC.

După cum a menționat Ala Oberșt, în această perioadă, în subdiviziunile Academiei au fost organizate 10 misiuni de audit intern, scopul cărora a fost de a determina cum au fost îndeplinite cerințele Sistemului de Management al Calității, stabilite prin documente interne aferente, precum și evaluarea funcționalității și eficacității SMC și identificarea oportunităților de îmbunătățire. Ca rezultat, au fost întocmite 10 rapoarte intermediare privind rezultatele misiunilor de audit intern. În linii generale, a accentuat raportorul, misiunile au arătat o implicare activă și inovativă a colectivelor subdiviziunilor în cadrul auditului intern. Analiza activității subdiviziunilor a determinat măsurile care trebuie întreprinse în vederea pregătirii corespunzătoare pentru auditul extern de certificare.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.