Managementul calității

La Academie a demarat auditul intern

Sistemul de management al calității este un sistem indispensabil al procesului educațional și al celui de acreditate al instituției de învățământ. Academia de Administrare Publică și-a constituit sistemul de management al calității începând cu anul 2017, obținând și certificarea corespunzătoare în domeniul calității.

Pentru a identifica corespunderea activității, conformitatea proceselor și produselor educaționale cu cerințele standardelor naționale de acreditare în domeniul învățământului superior și dezvoltării profesionale a personalului, în AAP se desfășoară activități de audit intern și extern.

Auditul intern este realizat în scopul obținerii dovezilor obiective despre realizarea proceselor educaționale cu impact asupra calității rezultatelor instituționale în formarea specialiștilor și perfecționarea personalului.

Prin Hotărârea Consiliului Calității nr. 13/2 din 21.04.2021 a fost aprobată versiunea a doua a Procedurii cu privire la auditul intern, îmbunătățirea căreia a fost motivată de extinderea procedurii pentru serviciile de formare a specialiștilor prin studiile de masterat și doctorat în Academia de Administrare Publică. Totodată, a fost aprobat Programul auditului intern al sistemului de management al calității pentru anul 2021 (Hotărârea Consiliului Calității nr. 13/3 din 21.04.2021).
În baza Ordinului Rectorului AAP nr. 26-A din 14.06.2021, în perioada 24 iunie – 06 iulie 2021, în Academie se va desfășura procesul de audit potrivit documentelor sistemului de management al calității, în corespundere cu Nomenclatorul centralizat al AAP.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.