Descentralizare

Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice

Pe 27 februarie 2015, la Academia de Administrare Publică şi-a ţinut lucrările conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice”, desfăşurată la iniţiativa şi sub egida Catedrei ştiinţe administrative a Academiei. Comitetul organizatoric, avându-l în calitate de preşedinte pe prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, a coordonat lucrul de pregătire a conferinţei, de selectare a tinerilor cercetători de la diferite instituţii  de învăţământ superior şi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, antrenaţi activ în procesul de perfecţionare a ştiinţei administraţiei publice, de implementare a principiilor ei conceptuale moderne în practica serviciului public. Astfel, printre participanţii la conferinţă s-au numărat profesori, conferenţiari universitari, lectori universitari, doctoranzi, masteranzi de la Academia de Administrare Publică, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat „B. P. Hajdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  Universitatea  de Stat din Comrat, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de la autorităţi publice centrale, precum şi de la instituţii de profil din România, Polonia şi Ucraina.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.