Acte normative

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

În săptămîna curentă, 06 – 10 iunie 2016, la Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), se lansează cea de-a doua sesiune a modulului Planificare strategică integrată la nivel local şi regional”.

În cadrul acesteia, cursul de dezvoltare profesională Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor”, destinat personalului cu funcţii de conducere / execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale are la bază dezvoltarea competenţelor de elaborare a proiectelor, inclusiv formularea scopului, obiectivelor, rezultatelor, indicatorilor de performanţă, prin facilitatea schimbului de cunoştinţe şi practici în domeniul managementului şi evaluării proiectelor. Totodată, participanţii pe parcursul activităţilor practice, schimbului de experienţă şi familiarizării cu exemple de proiecte de succes, implementate la nivel local în Republica Moldova, urmează să-şi formeze o atitudine constructivă faţă de procesul de elaborare a proiectelor în cadrul administraţiei publice.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.