PROIECTUL „PARTENERIAT TRANSFRONTALIER PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL”

Curs „Consiliere și orientare în carieră”, desfășurat în cadrul Academiei de Administrare Publică

În perioada 13-16 iulie 2021, la Academia de Administrare Publică a fost ținut cursul „Consiliere și orientare în carieră” (format fizic), scopul căruia l-a constituit familiarizarea participanților cu desfăşurarea procesului de consiliere privind cariera, evaluarea intereselor, nevoilor și valorilor, abilităţilor și aptitudinilor, personalităţii, diversitatea și factorii socioculturali în dezvoltarea carierei, precum și analiza pieţei muncii în Republica Moldova, sisteme de clasificare ocupaţională.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, implementat de Fundația „Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, fiind parte a Programului Operațional Comun România - Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

 

Academia de Administrare Publică - promotor al dezvoltării economice prin incluziune socială

Dezvoltarea economică și socială este procesul prin care bunăstarea economică și calitatea vieții unei națiuni, regiuni, comunități locale sau individuale sunt îmbunătățite în funcție de obiectivele vizate.

Criza provocată de virusul COVID-19 a produs un șoc, la nivel global, întregului sistem, inclusiv pentru economie. Statele au adoptat măsuri bugetare, politice și de asigurare a lichidității, pentru a spori capacitatea sistemelor de sănătate și pentru a le oferi ajutor persoanelor și sectoarelor grav afectate. A devenit vital ca statele să protejeze nu numai sectoarele critice ale economiei, însă, înainte de toate, să protejeze locurile de muncă și oamenii, să mențină un nivel de viață decent.

Academia de Administrare Publică, ca lider național în învățământul superior în domeniul administrației publice, a luat atitudine și pe parcursul a 18 luni de implementare a proiectului transfrontalier „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoiatului social”, încurajează dezvoltarea economiei prin incluziune socială, alături de partenerii de proiect Fundația ADV, România și Fundația Ecoul Cernobîlului.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economică și creșterea calității vieții în zona transfrontalieră. Pentru atingerea acestui obiectiv, în cadrul proiectului, se desfășoară numeroase activități, printre care și pilotarea a 7 cursuri în domeniul economiei sociale.

VIZITĂ DE STUDIU ÎN CADRUL PROIECTULUI “PARTENERIAT TRANSFRONTALIER PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL”

În cadrul proiectului “Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, 2SOFT/1.1/107, implementat de Fundația “Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația “ECOUL Cernobîlului” din Republica Moldova, a fost organizată prima vizită de studiu din cele trei planificate.

Vizita de studiu s-a desfășurat în perioada 17-18 iunie 2021, pentru un grup de 15 persoane, unde aceștia au fost familiarizați cu modele de bune practici de antreprenoriat social. La vizita de studiu, alături de membrii parteneriatului, au participat opt persoane din grupul țintă – reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai ONG-urilor, studenți și persoane din grupul vulnerabil.

Programul vizitei a inclus o serie de ședințe și întruniri cu managementul întreprinderilor sociale din județul Iași, în cadrul cărora membrii delegației din Republica Moldova au putut participa la diverse prezentări, în cadrul cărora au fost abordate subiecte ce țin atât de aspectele pozitive a antreprenoriatului social, cât și cele mai importante provocări.

Cursul - Consiliere și orientare în carieră

În perioada 7 – 9 iunie 2021 în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfășurat cursul Consiliere și orientare în carieră (teorie, format on-line), scopul căruia a fost de a familiariza participanții cu desfăşurarea procesului de consiliere privind cariera; evaluarea intereselor, nevoilor și valorilor, abilităţilor și aptitudinilor, personalităţii; diversitatea și factorii socioculturali în dezvoltarea carierei, precum și analiza pieţei muncii în Republica Moldova, sisteme de clasificare ocupaţională. Totodată, continuarea cursului (practica, format fizic) va avea loc în perioada 13 – 16 iulie 2021 la Academia de Administrare Publică, unde toate costurile de formare (cazare, masa, excepție transport) vor fi asigurate.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, implementat de Fundația „Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programul Operațional Comun România - Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Viziunea Republicii Moldova privind dezvoltarea antreprenoriatului social

Fundația „Alături de Voi” (ADV) România, Academia de Administrare Publică, Fundația ,,Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Agenţia de Cooperare a Germaniei GIZ au organizat, pe 22 aprilie curent, workshop-ul online cu genericul „Viziunea Republicii Moldova privind dezvoltarea antreprenoriatului social” în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”. Partenerii au desfășurat o sesiune de lucru interactivă, constructivă, care să aducă participanților, 222 la număr, informații inovative, valoroase și, în același timp, să identifice necesitățile actorilor interesați - lideri din comunitate, profesori, antreprenori sociali, antreprenori cu misiunea de a transforma comunitatea, reprezentanți ai sectorului nonprofit și toți cei care își doresc să identifice oportunități pentru binele comunității din care fac parte.

„Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”

Academia de Administrare Publică, în calitate de partener proiect, împreună cu Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, aplicant și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, au lansat în data de 03.11.2020, proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI). Evenimentul a fost găzduit de Academia de Administrare Publică.

Proiectul are misiunea de a promova impactul economiei sociale / antreprenoriatului social cu privire la dezvoltarea economică și îmbunătățirea calității vieții oamenilor din regiunea transfrontalieră. În această ordine de idei, Oleg Balan, rector al Academiei de Administrare Publică declara în cadrul conferinței de presă: „Economia socială soluționează probleme ce nu sunt atractive pentru sectorul businessului tradițional, iar administrația publică nu are suficiente resurse pentru soluționarea problemelor respective în raport cu standardele cerute sau la nivelul așteptărilor cetățenilor.”

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „EU4Youth-Social Innovation Impact a strategic partenership”

Pentru a crea o sinergie între proiectele cu tematica economiei sociale, reprezentanţii Academiei de Administrare Publică (AAP) au fost invitaţi la conferinţa de lansare a proiectului „EU4Youth-Social Innovation Impact a strategic partenership”, eveniment desfăşurat la 30 septembrie 2020, la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM). La eveniment au participat Dinu MANOLE, șef Direcție relații internaționale, Rodica Sobieski-Camerzan, şefa bibliotecii ştiinţifice, Ina MACOVEI, specialist principal, Direcţia relaţii internaţionale. În cadrul evenimentului, reprezentatul Fundaţiei ADV România a semnat contractul de finanţare a proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, astfel, de pe 1 octombrie 2020, echipa de proiect a AAP, în colaborare cu Fundaţia „Alături de Voi”, România, și Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”, va începe implementarea acestuia.

ACADEMIA – PARTENER AL UNUI IMPORTANT PROIECT TRANSFRONTALIER

Pe 28 septembrie 2020, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de lucru doamna Angela ACHIŢEI, preşedinte al Fundaţiei „Alături de Voi”, România. Fundaţia este aplicant în proiectul transfrontalier câştigător „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Comun România - Moldova 2014-2020, în care are ca partener Academia de Administrare Publică şi Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”. Vizita a avut loc în contextul semnării contractului de finanţare pe proiect, care urmează să intre in vigoare de la 1 octombrie 2020.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.