Noutăți doctorat

Susținerea examenelor de doctorat

Pe 11 mai 2016, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea examenelor de doctorat în cadrul sesiunii din mai 2016 pentru doctoranzii anilor II – IV cu frecvență și frecvență redusă. Examenele au fost susținute la specialitățile: Teoria, metodologia administrației publice; Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice, serviciile publice.

Susținerea examenelor a fost organizată de Școala doctorală în științe administrative de comun cu catedra de specialitate.

A fost examinată o nouă teză de doctor

La şedinţa ordinară, din 18 iunie 2015, a Catedrei ştiinţe administrative a Academiei de Administrare Publică, principala chestiune de pe ordinea de zi a fost examinarea tezei de doctor Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administrației publice din Republica Moldova” a doctorandului Oleg SOLOMON, şef de secţie în aparatul central al Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Moderatorul şedinţei, şeful Catedrei, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, a menţionat în deschidere doctorandul a îndeplinit toate prevederile Regulamentului şi a prezentat în termen lucrarea spre examinare la şedinţa Catedrei ca prima etapă în procesul de elaborare, cercetare şi susţinere a tezei de doctor.

Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice

Pe 27 februarie 2015, la Academia de Administrare Publică şi-a ţinut lucrările conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice”, desfăşurată la iniţiativa şi sub egida Catedrei ştiinţe administrative a Academiei. Comitetul organizatoric, avându-l în calitate de preşedinte pe prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, a coordonat lucrul de pregătire a conferinţei, de selectare a tinerilor cercetători de la diferite instituţii  de învăţământ superior şi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, antrenaţi activ în procesul de perfecţionare a ştiinţei administraţiei publice, de implementare a principiilor ei conceptuale moderne în practica serviciului public. Astfel, printre participanţii la conferinţă s-au numărat profesori, conferenţiari universitari, lectori universitari, doctoranzi, masteranzi de la Academia de Administrare Publică, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat „B. P. Hajdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  Universitatea  de Stat din Comrat, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de la autorităţi publice centrale, precum şi de la instituţii de profil din România, Polonia şi Ucraina.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.