Forum - Forum 2

Dezvoltare regională în Republica Moldova
Regional Development in the Republic of Moldova

Vineri, 02.12.2016, 09.30 - 14.00, Academia de Administrare Publică, sala 301


Acasă AAP | Acasă Forum | Forum 1 | Forum 3 | - | Mesaj de mulțumire | Context | Program Downloads Platformă de discuţii Resurse internet

Ultima actualizare: 27.03.2017


 

Mesaj de mulțumire

Doresc mulțumesc tuturor celor care au dat curs invitației noastre, ne-au onorat cu prezența la lucrările celui de-al doilea Forum privind dezvoltarea locală și regională și au contribuit activ la buna desfășurare și succesul acestui eveniment, care a pornit ca un proiect pilot și care sperăm devină unul de mare anvergură.

Îmi exprim convingerea acest eveniment și-a atins obiectivul principal, acela de a iniția discuții pe problemele actuale ce vizează dezvoltarea locală și regională și de a veni cu propuneri, recomandări privind soluționarea acestora, de a promova contactele și dialogul dintre mediul academic, practicieni, comunitățile locale, organisme internaționale.

Cred în continuitatea acestui proiect și sper ca, la rândul dumneavoastră, popularizați evenimentul la care ați participat și împărtășiți și colegilor dumneavoastră experiențele dobândite, pentru ca următoarea ediție reunească un număr din ce în ce mai mare de participanți, iar comunitatea Forumului devină din ce în ce mai cuprinzătoare.

Îmi exprim speranța participarea la Forum v-a oferit oportunități concrete de colaborări fructuoase naționale și internaționale în domeniul dezvoltării locale și regionale.

Cu respect,

Aurelia Țepordei,
director al Departamentului dezvoltare profesională,
Academia de Administrare Publică

 

 

Context

Dezvoltarea regională constituie o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, fapt stabilit în Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018. Astfel, în Capitolul IV, Dezvoltarea economică, securitatea energetică, sporirea competitivității și crearea locurilor de muncă, pct. I Dezvoltare regională echilibrată sunt prezentate obiectivele de guvernare :

1. Promovarea politicilor integrate de dezvoltare regională prin corelarea politicilor sectoriale cu cele de dezvoltare a regiunilor.

2. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin valorificarea potențialului socioeconomic al regiunilor de dezvoltare și asigurarea competitivității acestora.

3. Crearea condițiilor pentru atragerea și distribuția echitabilă în regiuni a investițiilor de capital.

4. Sporirea calității și a impactului participării regiunilor în cadrul cooperării transfrontaliere și a euroregiunilor. Stabilirea de noi parteneriate cu țările din vecinătate.

5. Creșterea eficienței utilizării resurselor financiare publice prin asigurarea sinergiei dintre fondurile de dezvoltare disponibile.

6. Elaborarea planului de amenajare a teritoriului național și a planurilor regionale de amenajare a teritoriului.

7. Consolidarea capacităților instituționale ale agențiilor de dezvoltare regională și altor actori implicați în implementarea politicii de dezvoltare regională.

8. Introducerea planificării și finanțării multianuale a proiectelor realizate din fondurile de dezvoltare regională.

9. Organizarea teritorială a Republicii Moldova în conformitate cu Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) al UE.

În scopul realizării obiectivelor respective, Guvernul a elaborat și a propus Parlamentului pentru aprobare Strategia de dezvoltare regională pentru anii 2016 -2020, care reprezintă principalul document de planificare strategică în domeniul dezvoltării regionale.

Academia de Administrare Publică, în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) își propune discute cu factorii implicați în elaborarea și implementarea politicii de dezvoltare regionale despre masurile planificate și promovate de autoritățile administrației publice locale și centrale, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.

Astfel, pe data de 2 decembrie 2016, la Academia de Administrare Publică se va desfășura cel de-al doilea Forum, în cadrul căruia se vor discuta subiecte ce vizează dezvoltarea regională în Republica Moldova.

La eveniment sunt invitați reprezentanți ai misiunilor diplomatice în Republica Moldova, funcționari din cadrul autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai mediului academic, societății civile.

Contacte: Pentru orice întrebări şi sugestii, rugăm contacţi Aurelia Ţepordei, director al Departamentului Dezvoltare profesională, e-mail: ddp@aap.gov.md, tel.: 0788 84816. 

A se vedea, de asemenea, informatiile privind desfăsurarea Forumului (Funcţionarul public nr. 23 [492], decembrie 2016, pp. 1 - 3, 7 - 11).

 

 

Program

 
   
09.30

Înregistrarea participanţilor

. .
10.00

Introducere şi cuvînt de salut

  • Oleg BALAN, Rector al Academiei de Administrare Publicădoctor habilitatprofesor universitar
  • Violeta IVANOV, Președinte al Comisiei parlamentare administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice
  • Lilia PALII, Secretar general al Guvernului
  • Vasile BÎTCĂ, Ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
  • Ulrich KLEPPMANN, Şef Secţie Cooperare şi Dezvoltare Economică al Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova
. .
10.30

Şedinţa în plen:  Politica de dezvoltare regională în Republica Moldova

 

Moderator: Aurelia ŢEPORDEI, Director al Departamentului Dezvoltare profesională, Academia de Administrare Publică

Privire de ansamblu asupra apariţiei și evoluţiei conceptului de dezvoltare regională

Tatiana TOFAN, şefa Catedrei Economie și management public, Academia de Administrare Publică, doctor, conferenţiar universitar

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2016-2020
Igor MALAI, șef-adjunct al Direcției generale dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Evaluarea implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2010-2012/2013-2015
Stela CIOBU, Catedra Bănci şi Activitate Bancară, Academia de Studii Economice a Moldovei, doctor, conferenţiar universitar

. .
11.15 Pauză de cafea
. .
11.40

Paneluri de discuții

 

Panelul 1:  Planul de Acţiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională

 

Moderator:

 

Participă:

 

Valentina ȚAPIȘ, șefa Direcției politică şi cooperare regionalăMinisterul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Sorin MAXIM, Director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest, Timişoara, România

 

Panelul 2:  Guvernanţă îmbunătăţită în domeniul dezvoltării regionale

 

Moderator:
 

 

Participă:

 

Alexandr MURAVSCHIȘef/Consultant Național Superior în AI1Coordonarea politicii de dezvoltare regionalăProiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale, Agenţia pentru Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)

Oleg FRUNZE, Academia de Administrare Publică, doctor, lector superior universitar

Veronica BUTNARU, Academia de Administrare Publică, lector superior universitar

. .
13.40 Totalizarea lucrărilor atelierelor şi discuție finală
. .
14.00 Prânz comun
 
   

 

Downloads

Context

Program

Şedinţa în plen:

Panelul de discuții 1:

Panelul de discuții 2: 

Glosar de termini

 

 


Platformă de discuţii

Introducere: Platforma de discuții este accesibilă tuturor celor interesați de problemele dezvoltării locale și regionale. Participanții la Forum, alte persoane interesate: experți, funcționari, cetățeni sunt invitați participe la discuții referitor la dezvoltarea regională în Republica Moldova.

Platforma încurajează discuțiile deschiseschimbul de experiențăbunele practici din domeniu.

Cum accesăm platforma rugăm completați acest formular (descărcat ca fișier pdf sau ca fișier wordși să-l trimiteți, împreună cu textul, moderatorului platformei de discuții, dnei Aurelia Țepordei (ddp@aap.gov.md). rugăm scrieți textul în stil politicos. Toate mesajele, comentariile, sugestiile, opiniile vor fi plasate aici, ca fișiere PDF.

 

► Comentarii la tema Şedinţei în plenPolitica de dezvoltare regională în Republica Moldova

 

Comentarii la tema Panelului 1: Planul de Acţiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională

 

► Comentarii la tema Panelului 2: Guvernanţă îmbunătăţită în domeniul dezvoltării regionale

 


 

Resurse internet

Informaţii generale (→ consultați pagina "Resurse Internet")   

 

 Dezvoltare regională, consideraţiuni generale

 

Dezvoltare regională în Europa

 

Dezvoltare regională în Republica Moldova

 

1) Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 (SNDR 2016-2020)

 

2) Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015 (SNDR 2013-2015) și implementarea acesteia

 

 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.