Forum - Forum 1

Reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova 
Administrative-territorial Reform in the Republic of Moldova

Vineri, 23.09.2016, 09.30 - 14.00, Academia de Administrare Publică, sala 301


Acasă AAP | Acasă Forum | Forum 2 | Forum 3 | - | Context | Program Downloads | Platforma de discuții | Resurse internet

Ultima actualizare: 27.03.2017


 

Context

"Organizarea administrativ-teritorială are menirea de a asigura creşterea eficienţei activităţii autorităţilor publice, sporirea iniţiativei şi operativităţii acestora în serviciul public, îmbunătăţirea legăturilor dintre autorităţile centrale şi locale, în special cu unităţile de bază, asigurarea unui control mai eficient şi a unui sprijin mai competent unităţilor administrativ-teritoriale"

Prof. Ioan Alexandru

 

În  documentele de politici adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova  sunt evidențiate problemele, dar și provocările  administraţiei publice locale. Acestea se referă la descentralizarea serviciilor şi competenţelor, descentralizarea financiară, patrimonială, precum şi dezvoltarea locală şi capacitatea administrativă a sistemului autorităţilor publice locale. Majoritatea problemelor identificate sunt strâns legate de organizarea administrativ-teritorială, iar scopul acesteia urmăreşte asigurarea unei administraţii publice locale care aibă capacitatea şi resursele necesare pentru a furniza servicii publice conform necesităţilor şi cerinţelor beneficiarilor, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi echitate.

Reforma administrativ-teritorialăRepublicii Moldova este un subiect intens discutat deja de mai mulți ani la noi în țară la diferit nivel. Au fost efectuate studii, a fost studiată experiența internațională, au fost elaborate modele de delimitare a teritoriului țării, cu argumentele de rigoare pro și contra etc., dar, deocamdată, fără rezultate vizibile. Un lucru este cert: reforma administrativ-teritorialăRepublicii Moldova este imperios necesară, iminentă, dar pentru ea reușească  trebuie temeinic pregătită, bazată pe cercetări aprofundate și riguroase a realităților existente, a consecințelor pe care le va avea, atît cele pozitive, cît și cele negative.

Numeroasele studii efectuate de către experții în domeniu, discuțiile intense la acest subiect, chiar dacă sunt în contradictoriu, subliniază actuala împărțire administrativ-teritorială a Republicii Moldova este depășită, în contextul în care în Europa se pune tot mai mult accent pe dezvoltarea regiunilor și a cooperării dintre acestea.

Orice organizare administrativ-teritorială are ca finalitate crearea unităţilor teritoriale. În societate există percepția, greșită, de altfel, reforma administrativ-teritorală înseamnă o simpla comasare a satelor sau a raioanelor, în scopul micșorării numărului acestora. Avînd o astfel de abordare reforma nu va reuși. Or, scopul final al reformei ar consta în crearea unităților administrativ-teritoriale, ale căror autorități fie capabile pentru o bună gestionare a treburilor publice în favoarea comunităţii locale, presteze servicii de calitate înaltă locuitorilor săi, asigurînd, totodată, democrația locală.

Reforma trebuie asigure consolidarea administrației publice locale, se asigure descentralizarea, fie transferate competențe administrative și bugetar-fiscale către unitățile administrative care vor fi create. Dacă nu au sprijin fiscal, financiar și decizional, atunci oamenii nu vor vedea beneficiile și vor contesta, vor respinge reforma.

Academia de Administrare Publică, în calitatea sa de instituție de învățămînt superior de stat, care are misiunea de a forma specialiști de înaltă calificare pentru autoritățile publice, și-a propus lanseze o platformă de discuții referitor la cele mai stringente probleme existente în administrația publică. Astfel, primul Forum va iniția discuții referitor la necesitatea reformei administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.

Academia invită pentru participare la discuții reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai mediului academic, ai organismelor internaționale, toți cei interesați discute referitor la acest subiect.

Contacte: Pentru orice întrebări şi sugestii, rugăm contacţi Aurelia Ţepordei, director al Departamentului Dezvoltare profesională, e-mail: ddp@aap.gov.md, tel.: 0788 84816. 

A se vedea, de asemenea, informatiile privind desfăsurarea Forumului (Funcţionarul public nr. 19 [488], octombrie 2016, pp. 3 - 9).

 

 

Program

 
 
 
09.30 Înregistrarea participanţilor
. .
10.00

Introducere şi cuvînt de salut

  • Oleg BALAN, Rector al Academiei de Administrare Publicădoctor habilitat, profesor universitar
  • Ulrike KNOTZ, Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova
  • Marco GEMMERŞef-adjunct, Departament de cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
  • Valentin GUZNAC, Secretar general-adjunct al Guvernului
  • Tatiana BADAN, Președinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova 
. .
10.30

Şedinţa în plenNecesitatea, provocările și priorităţile reformei administrativ-teritoriale

 

”Retrospectivele evoluției și controversele reformei administrativ-teritoriale în Republica Moldova” 
Aurel Sîmboteanu, prorector al Academiei de Administrare Publicădoctor, conferențiar universitar

”Reforma administrativ-teritorială din Republica Moldova” 
Victoria Cujbășef al Direcției generale politici de descentralizare și administrare locală, Cancelaria de Stat

”Considerente strategice pentru reforma administrativ-teritorială și poziția CALM” 
Alexandru Osadci, coordonator de programe, expert, CALM

. .
11.15 Pauză de cafea
. .
11.40

Paneluri de discuții

 

Panelul 1:  Reforma administrativ-teritorială - beneficii și riscuri pentru administrația locală

 

Moderator:Participă:

 

Aurel Sîmboteanuprorector al Academiei de Administrare Publicădoctor, conferențiar universitar

Victoria Cujbășef al Direcției generale politici de descentralizare și administrare locală, Cancelaria de Stat
Igor Malai, șef-adjunct al Direcției generale dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Viorel Rusu, expert CALM, lector universitar 

 

Panelul 2:  Reforma administrativ-teritorială în contextul descentralizării. Descentralizarea financiară. Modernizarea servicilor publice locale

 

Moderator:Participă:

 

Ion Dulschi, director al Departamentului studii superioare de master, Academia de Administrare Publicădoctor, conferențiar universitar

Ion Iaconi, șef al Direcției bugetele autorităților administrativ-teritoriale, Ministerul Finanţelor
Violeta Tincu, lector superior universitar, Academia de Administrare Publică
Nicolae Tudoreanu, primar, Festelița, raionul Ștefan Vodă

. .
13.40 Totalizarea lucrărilor atelierelor şi discuție finală
. .
14.00 Prânz comun
 
   

 

Downloads

Context

Program

Şedinţa în plen:

Panelul de discuții 1:

Panelul de discuții 2: 

 

 


Platformă de discuţii

Introducere: Platforma de discuții este accesibilă tuturor celor interesați de problemele dezvoltării locale și regionale. Participanții la Forum, alte persoane interesate: experți, funcționari, cetățeni sunt invitați participe la discuții referitor la dezvoltarea regională în Republica Moldova.

Platforma încurajează discuțiile deschiseschimbul de experiențăbunele practici din domeniu.

Cum accesăm platforma rugăm completați acest formular  (descărcat ca fișier pdf sau ca fișier word și să-l trimiteți, împreună cu textul, moderatorului platformei de discuții, dnei Aurelia Țepordei (ddp@aap.gov.md). rugăm scrieți textul în stil politicos. Toate mesajele, comentariile, sugestiile, opiniile vor fi plasate aici, ca fișiere PDF.

 

► Comentarii la tema Şedinţei în plen: Necesitatea, provocările și priorităţile reformei administrativ-teritoriale

 

► Comentarii la tema Panelului 1: Reforma administrativ-teritorială - beneficii și riscuri pentru administrația locală

 

► Comentarii la tema Panelului 2: Reforma administrativ-teritorială în contextul descentralizării. Descentralizarea financiară. Modernizarea servicilor publice locale

  

Resurse internet

Informaţii generale (→ consultați pagina "Resurse Internet")   

 

Descentralizare şi reformă administrativ-teritorială

 

Capacitatea și nevoile autorităților administrației publice locale

 

Descentralizare financiarăFinanțe publice locale

 

Descentralizarea patrimoniului

 

.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.