Noutăţi

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR PERSONALULUI DIN AUTORITĂȚILE PUBLICE PRIVIND INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN POLITICILE PUBLICE

Astăzi, 08 iunie curent, Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Entitatea UN Women Moldova, a organizat o Masă rotundă cu genericul “Consolidarea capacităților funcționarilor/funcționarelor publici/publice privind egalitatea de gen, integrarea dimensiunii de gen, bugetarea sensibilă la gen, hărțuirea sexuală, leadership, Agenda „Femeile, Pacea și Securitatea”.

Masa rotundă a avut drept scop prezentarea activităților de consolidare a capacităților ce urmează a fi realizate de către Academia de Administrare Publică cu suportul Entității UN Women pentru instituțiile din sectorul de securitate și apărare și a reunit 38 de reprezentanți/reprezentante din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serviciului Vamal, Entității UN WOMEN și Academiei de Administrare Publică.

Cu cuvânt de salut participanților s-au adresat Dna Svetlana ANDRIEȘ, coordonatoare de program, UN Women în Republica Moldova, și Aurelia ȚEPORDEI, directoare a Departamentului dezvoltare profesională, Academia de Administrare Publică, managera proiectului.

SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER ÎN DESFĂȘURARE

La Academia de Administrare Publică s-a dat start sesiunii de susținere publică a tezelor de master. Primele teze, în zilele de luni și marți, au fost susținute de studenții-masteranzi de la programele Relații internaționale - Președinte al Comisiei de evaluare, dl Victor Juc, doctor habilitat, profesor universitar, director al Institutului de cercetări juridice, politice și sociologice, Drept public - Președinte al Comisiei de evaluare, dl Serghei Țurcan, judecător constituțional, și Management - Președinte al Comisiei de evaluare, dna Viorelia Moldovan-Bătrînac, doctor, conferențiar universitar.

DREPT ȘI ADMINISTRARE PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică, la solicitarea Curții de Conturi, organizează, în perioada 07-11 iunie, cursul de dezvoltare profesională ,,Drept și administrare publică”.

Instruirea are drept scop consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților de implementare a prevederilor cadrului normativ în diferite domenii de activitate.

Beneficiarii cursului, pe parcursul a cinci zile de instruire, vor discuta mai multe subiecte, printre care:

  • aspecte teoretico-practice privind implementarea Codului muncii;
  • implementarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
  • cadrul normativ privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  • particularități ale implementării Legii cu privire la actele normative;
  • desfășurarea achizițiilor publice conform prevederilor cadrului normativ în vigoare.

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Astăzi se finalizează încă un curs de instruire cu genericul ,,Eficientizarea activității profesionale în administrația publică”, desfășurat în perioada 02-04 iunie, în format online, de Academia de Administrare Publică. Beneficiarii cursului - funcționari publici de execuție din cadrul autorităților publice centrale - pe parcursul a trei zile de instruire, au discutat subiecte ce țin de planificarea activității individuale și organizaționale, managementul timpului, dezvoltarea abilităților de comunicare, dezvoltarea abilităților de lucru cu documentele – toate având scopul de a dezvolta abilitățile necesare exercitării eficiente a activității profesionale în administrația publică.

Managementul conflictelor

Conflictul – este apariția de contradicții greu de rezolvat, ciocnirea de interese opuse pe motive de concurență, lipsa de înțelegere privind diverse probleme, legate de trăirea unui stres emoțional acut.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.