Noutăţi

INSTRUIRE ÎN DOMENIUL BUGETĂRII SENSIBILE LA GEN

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitatea Femeilor (UN WOMEN), organizează, în perioada 29-30 iunie curent, cursul de instruire cu tematica ”Bugetarea sensibilă la gen” pentru funcționari de conducere/execuție Ministerului Finanțelor.

La Academie a fost prezentat Sistemul Instituțional de Management Universitar al Universității Tehnice din Moldova

Pe 28 iunie 2021, în cadrul Academiei de Administrare Publică a fost prezentat Sistemul Instituțional de Management Universitar al Universității Tehnice din Moldova. După cum a menționat în deschiderea evenimentului, dl Nistor GROZAVU, prorectorul Academiei, doctor, conferențiar universitar, studierea experienței avansate, inovatoare a colegilor de la Universitatea Tehnică și aplicarea ei la Academie va permite modernizarea prin tehnologiile informaționale sub toate aspectele activitatea, în ansamblu, a instituției.

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ, PROMOȚIA 2021

CEREMONIA OFICIALĂ DE ÎNMÂNARE A DIPLOMELOR DE MASTER VA AVEA LOC JOI, 1 IULIE 2021, ÎNCEPÂND CU:
- ORA 10.00 - PENTRU STUDENȚII CU FRECVENȚĂ LA ZI, PROGRAMELE:

  • ADMINISTRARE PUBLICĂ;
  • ANTICORUPȚIE;
  • MANAGEMENT;
  • BUSINESS ȘI ADMINISTRARE;
  • RELAȚII INTERNAȚIONALE;

 

- ORA 14.00 - PENTRU STUDENȚII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ, PROGRAM DREPT PUBLIC.

NOTĂ: TOȚI ABSOLVENȚII SE VOR PREZENTA CU 30 DE MINUTE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA CEREMONIEI, AVÂND ASUPRA SA MĂȘTI DE PROTECȚIE.

Sarcini trasate pentru noul an de studii 2021 – 2022

Pe 24 iunie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc ședința de lucru a personalului profesoral-didactic, moderată de rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, privind totalurile anului de studii 2020 -2021 și sarcinile pentru noul an de studii 2021 – 2022. În context, s-a indicat ca șefii de depatamente, de catedre, ale altor subdiviziuni să finalizeze rapoartele de activitate pentru fiecare program de studii finalizat. Rectorul a ținut să sublinieze problemele cu care s-a confruntat Academia în anul de studii ce s-a încheiat, provocate de criza epidemiologică, care au fost depășite cu succes prin noile tehnologii informaționale, precum Paltforma Learning și buna organizare a studiilor online. Și aceste realizări urmează să asigure o bună desfășurare și a noului an de studii.

La Academie a demarat auditul intern

Sistemul de management al calității este un sistem indispensabil al procesului educațional și al celui de acreditate al instituției de învățământ. Academia de Administrare Publică și-a constituit sistemul de management al calității începând cu anul 2017, obținând și certificarea corespunzătoare în domeniul calității.

Pentru a identifica corespunderea activității, conformitatea proceselor și produselor educaționale cu cerințele standardelor naționale de acreditare în domeniul învățământului superior și dezvoltării profesionale a personalului, în AAP se desfășoară activități de audit intern și extern.

Auditul intern este realizat în scopul obținerii dovezilor obiective despre realizarea proceselor educaționale cu impact asupra calității rezultatelor instituționale în formarea specialiștilor și perfecționarea personalului.

Prin Hotărârea Consiliului Calității nr. 13/2 din 21.04.2021 a fost aprobată versiunea a doua a Procedurii cu privire la auditul intern, îmbunătățirea căreia a fost motivată de extinderea procedurii pentru serviciile de formare a specialiștilor prin studiile de masterat și doctorat în Academia de Administrare Publică. Totodată, a fost aprobat Programul auditului intern al sistemului de management al calității pentru anul 2021 (Hotărârea Consiliului Calității nr. 13/3 din 21.04.2021).
În baza Ordinului Rectorului AAP nr. 26-A din 14.06.2021, în perioada 24 iunie – 06 iulie 2021, în Academie se va desfășura procesul de audit potrivit documentelor sistemului de management al calității, în corespundere cu Nomenclatorul centralizat al AAP.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.