Noutăţi

NEDISCRIMINAREA ȘI EGALIATEA DE GEN

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitatea Femeilor (UN WOMEN), organizează, în perioada iulie - septembrie curent, un șir de instruiri cu scopul consolidării capacităților reprezentantelor și reprezentanților autorităților publice centrale și locale în aplicarea perspectivei de gen. Cursurile se desfășoară în cadrul Proiectului „Autoritățile publice – promotoare ale egalității de gen”, care se implementează în perioada mai 2021 – decembrie 2021.

Festivitatea de înmânare a diplomelor unei noi promoții de absolvenți ai Academiei de Administrare Publică

Un eveniment de o importanță deosebită a avut loc, pe 1 iulie curent, în cadrul Academiei de Administrare Publică - înmânarea diplomelor unei noi promoții de absolvenți ai Academiei. După cum a menționat moderatorul festivității, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a apărut posibilitatea ca această frumoasă și prestigioasă tradiție să fie marcată în format fizic, în sala de festivități, după o perioadă destul de complicată, condiționată de situația pandemică.

A fost tipărit numărul dublu, 11- 12 (600-601), iunie 2021, al ziarului „Funcționarul Public”

Ziarul se deschide cu materialul, intitulat „Dezvoltarea regională a Republicii Moldova - prerogativă națională”, genericul celui de-al V-lea forum științific cu această tematică, fiind organizat de Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) în cadrul proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”. Participanții la forum au formulat concluzii și propuneri de conlucrare a partenerilor pentru realizarea prerogativei naționale – dezvoltarea regională durabilă și echilibrată a Republicii Moldova.

Variată și diversă este rubrica „Viața Academiei” cu materiale ce reflectă activitatea științifică prodigioasă a Academiei în colaborare cu parteneri din țară și de peste hotare, după cum urmează: „Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare”, autor - Aurelia ȚEPORDEI, director, Departament dezvoltare profesională, și „Susținerea publică a tezelor de master” (pag. 2); „Sarcini trasate pentru noul an de studii 2021 – 2022” și „La Academie a demarat auditul intern”, autor - Tatiana SAVCA, șef Serviciul Managementul Calității (pag. 3); „Consolidarea instituțiilor statului de drept – prioritate a sistemului educațional din Republica Moldova”, autor - Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, Catedra științe administrative (pag. 4); „Particularitățile dezvoltării economice locale în spațiul transfrontalier Ucraina - Moldova – România”, autor - Simion ROȘCA, doctor, profesor universitar interimar, partener al proiectului (pag. 5); „Absolventul Academiei de Administrare Publică, ajuns senator în Senatul României”, autor - Veronica BOTNARU, expert formator în cadrul AAP (pag. 6); „Vizită de studiu în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, autor - Ina MACOVEI, specialist principal, Direcția relații internaționale și dezvoltare (pag. 7).

INSTRUIRE ÎN DOMENIUL BUGETĂRII SENSIBILE LA GEN

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitatea Femeilor (UN WOMEN), organizează, în perioada 29-30 iunie curent, cursul de instruire cu tematica ”Bugetarea sensibilă la gen” pentru funcționari de conducere/execuție Ministerului Finanțelor.

La Academie a fost prezentat Sistemul Instituțional de Management Universitar al Universității Tehnice din Moldova

Pe 28 iunie 2021, în cadrul Academiei de Administrare Publică a fost prezentat Sistemul Instituțional de Management Universitar al Universității Tehnice din Moldova. După cum a menționat în deschiderea evenimentului, dl Nistor GROZAVU, prorectorul Academiei, doctor, conferențiar universitar, studierea experienței avansate, inovatoare a colegilor de la Universitatea Tehnică și aplicarea ei la Academie va permite modernizarea prin tehnologiile informaționale sub toate aspectele activitatea, în ansamblu, a instituției.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.