Noutăţi

Culegerea de materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale „Teoria și practica administrării publice” a fost tipărită

A văzut lumina tiparului Culegerea de materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale „Teoria și practica administrării publice”, care s-a desfășurat, tradițional, pe 21 mai curent, de ziua Academiei de Administrare Publică.

În cuvântul introductiv, semnat de Oleg BALAN, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar, se menționează că, în 28 ani de activitate, Academia de Administrare Publică, s-a afirmat în calitate de Centru național de instruire și cercetare științifică în domeniul administrației publice. Forurile științifice organizate de Academia de Administrare Publică, devenite tradiționale, au un rol deosebit în procesul de consolidare a capacităților de cercetare-dezvoltare-inovare, în cadrul cărora savanți, cercetători experimentați și începători, pun în dezbateri rezultatele investigațiilor științifice realizate pentru a oferi soluții pentru buna funcționare a sistemului administrației publice. Actuala Conferință științifico-practică internațională ”Teoria și practica administrării publice” se află la a 25-a ediție, într-un an jubiliar în care Republica Moldova marchează 30 de ani de independență. Forumul științific reunește, cu diverse comu- nicări, peste 120 de cercetători din cadrul Academiei, altor instituții de învățământ superior din țară și din instituții similare din străinătate, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale. Suntem onorați de prezența oaspeților din România, Ucraina, Georgia, Estonia, Turcia, Bulgaria, Cehia, Marea Britanie, Letonia, Israel, Belarus ș.a. Participarea dumneavoastră, stimați colegi, la lucrările prezentei Conferințe reprezintă una din multiplele forme de colaborare a Academiei noastre cu instituțiile pe care le reprezentați, oferindu-i Conferinței noastre o dimensiune internațională. Suntem siguri, că schimbul de experiență și de opinii științifice în domeniul administrației publice va contribui la generarea unor soluții pertinente procesului de reformare și modernizare a acestuia.

CONTINUĂ INSTRUIREA ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN

În cadrul Academiei de Administrare Publică continuă sesiunile de instruire în domeniul egalității de gen, organizate în parteneriat cu Entitatea UN Women în cadrul proiectului „Autoritățile publice - promotoare ale egalității de gen”.

În zilele de 12 și 13 iulie curent, specialiștii/specialistele subdiviziunilor resurse umane din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor își vor aprofunda cunoștințele și dezvolta abilitățile practice participând la cursul de instruire „Nediscriminarea și egalitatea de gen”.

La inaugurarea cursului, dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională a menționat, că pentru angajații/angajatele subdiviziunilor resurse umane formarea competențelor și aptitudinilor profesionale în domeniul egalității de gen este o necesitate, realizarea căreia va permite asigurarea, în contextul exercitării atribuțiilor de serviciu, a unei administrații publice performante și promovării principiului șanselor egale atât în cadrul entității publice, cât și în societate.

Academia de Administrare Publică a semnat un Acord de cooperare cu Secretariatul Consiliului Adunării Interparlamentare CSI

Scopul acestui document este de a iniția o colaborare a părților semnatare în domeniul studiilor științifice privind problemele actuale ale cadrului-model de tehnici legislative ale Adunării Interparlamentare a statelor–membre ale CSI (AIP CSI), promovarea dezvoltării în statele Comunității a principiilor și modelelor democratice de parlamentarism, cercetarea posibilităților de perfecționare a mecanismelor de interacțiune cu comunitățile parlamentare internaţionale, pregătirea și implementarea unor proiecte comune de cooperare internațională, elaborarea și implementarea unor programe științifice, educaționale și culturale.

CEREMONIA DE ÎNMÂNARE A CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE FORMARE MANAGERIALĂ „MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP”

Astăzi, 08 iulie 2021, la Academia de Administrare Publică a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de absolvire a cursului de formare managerială “Management și leadership” cu participarea rectorului Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar și secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne, Ianuș ERHAN. 

În cadrul evenimentului festiv, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat că în condiţiile sistemului administrativ contemporan, rolul managementului și leadershipului eficient constituie o condiție fundamentală pentru asigurarea performanței entităților publice. Reiterând importanța profesionalizării personalului de conducere a autorităților publice, rectorul a făcut referință la acordul de colaborare dintre Academia de Administrare Publică și Ministerul Afacerilor Interne semnat în anul 2020 care a contribuit la intensificarea parteneriatului între instituțiile noastre pe componenta dezvoltării profesionale a personalului acestei entități.

ȘEDINȚA SENATULUI ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Pe 8 iulie curent, s-a convocat în ședință Senatul Academiei de Administrare Publică, prezidată de președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.