Noutăţi

MASTERANZII AAP PARTICIPĂ LA CONFERINŢA INTER - UNIVERSITARĂ PE PROBLEME DE SECURITATE

Una dintre temele de interes pentru masteranzii de la Academia de Administrare Publică, specialitatea Relaţii Internaţionale, constituie provocările mediului de securitate. În vederea obţinerii competenţelor şi abilităţilor necesare de cercetare în conformitate cu specializarea, aceştia participă activ la măsurile ştiinţifice de profil.

Una dintre aceste activităţi este conferinţa ştiinţifică „Summit NATO Wales 2014 şi impactul asupra securităţii est-europene”, desfăşurată la 2 aprilie 2015 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, la care au participat şi masteranzi de la Academia de Administrare Publică.

La Academie a fost lansat un proiect instituţional privind consolidarea administraţiei publice locale

Pe 2 aprilie 2015, la Academia de Administrare Publică a fost lansat proiectul Consolidarea instituţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care urmează a fi realizat în perioada anilor 2015 – 2018. La eveniment au participat membrii echipei de cercetare a proiectului, profesori de la Academie.

Oportunitatea proiectului este dictată de necesitatea realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere, aprobat de Guvernul Republicii Moldova, acordării asistenţei metodologice autorităţilor publice locale în procesul de implementare a Acordului de Asociere cu UE, consolidării şi coeziunii societăţii.

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Academia de Administrare Publică organizează, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, două cursuri de dezvoltare profesională cu genericul Managementul documentelor.

În zilele de 1 şi 2 aprilie 2015, personalul responsabil de lucrările de secretariat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne îşi va spori competenţele teoretice şi practice necesare unui management eficient al documentelor în autorităţile administraţiei publice centrale. În rezultatul participării la aceste cursuri, participanţii vor reuşi să-şi actualizeze cunoştinţele în domeniul cadrului normativ de reglementare a organizării şi desfăşurării managementului documentelor în autorităţile publice, precum şi în domeniul noţiunilor generale cu privire la actele oficiale şi corespondenţa administrativă.

Vizită la primăria oraşului Pittsburgh, SUA

Aflat la un stagiu de perfecţionare în Statele Unite ale Americii, dl Orest Tărîţă, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră Științe politice și relaţii internaţionale a Academiei de Administrare Publică, actualmente profesor-cercetător în cadrul programului Fulbright, a avut o întrevedere de studiu cu dna Lourdes Sanchez Bridge, șefa Departamentului juridic al primăriei or. Pittsburgh (Pennsylvania, SUA), coordonator al Comisiei de Etică. La întrevedere a participat dl Kevin Kearns, profesor la Colegiul de Afaceri Publice și Relații Internaționale al Universității din Pittsburgh, Director al Institutului de Leadership Responsabil.

În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte importante ce țin de etica serviciului public, guvernarea locală și centrală, treptele de implementare a Codului național de Conduită al SUA și respectarea de către oficialii publici a prevederilor Codului de Conduită local.

Instruirea formatorilor în domeniul marketing-ului regional

În perioada 22 – 28 martie 2015 un grup de 8 formatori ai Academiei de Administrare Publică - Aurelia Țepordei, director al Departamentului dezvoltare profesională, Tatiana Tofan, șef al catedrei Economie și management public, Veronica Butnaru, profesor în cadrul aceleiași catedre, Tatiana Șaptefrați, Tatiana Savca, Tatiana Castrașan, Svetlana Rața, profesori în cadrul Catedrei Științe administrative, și Liubovi Prodan-Șestacova, metodist în cadrul Departamentului dezvoltare profesională - au participat la cursul de formare a formatorilor (ToT) „Marketing regional - instrument de dezvoltare regională” care s-a desfășurat în Bavaria, Germania. La cursul respectiv au mai participat și reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, precum și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională. Cursul a fost organizat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și a fost implementat de către Academia GIZ pentru Cooperare Internațională (AIZ).

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.