Noutăţi

COLECTAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE

Academia de Administrare Publică continuă realizarea activităţilor în cadrul Proiectului PNUD „Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată”.

Azi, 22 aprilie 2015 se desfăşoară cursul de formare a formatorilor cu tema Colectarea impozitelor şi taxelor locale”.

Scopul acestui training constă în sporirea competenţelor participanţilor, necesare în predarea ulterioară a cursului de instruire „Colectarea impozitelor şi taxelor locale”.

NOI OPORTUNITĂŢI DE COLABORARE PENTRU PROFESORII ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

La 10 aprilie 2014, dl Orest TĂRÎŢĂ, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale a Academiei de Administrare Publică, care îşi încheie stagiul de cercetare în domeniul administraţiei publice în Statele Unite ale Americii, a avut o întrevedere cu Andrew KONITZER, profesor, PhD în ştiinţe politice, director al Centrului de Studiere a Rusiei şi ţărilor est-europene (REES) al Universităţii din Pittsburgh (Pennsylvania, SUA).

Centrul dispune, la biblioteca universitară Hilmann, de o colecţie de 425.000 de volume (285.000 în limbile ţărilor din Europa Centrală şi de Est), sute de ziare şi ediţii periodice, peste 7.000 de filme, ceea ce permite investigarea profundă şi multilaterală a domeniilor de cercetare solicitate.

Pe lângă Academia de Administrare Publică va fi creat un Centru de Dezvoltare Strategică

Pe 8 aprilie 2015, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de lucru o delegaţie din Polonia, reprezentată de dl Tomasz CZUBARA, prorector al Şcolii Superioare de Administrare Publică din Szczecin, şi dl Robert ZARKOWSKI, expert al Asociaţiei de dezvoltare economică a localităţilor. Ei au avut o întrevedere cu prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, la care au participat prorectorul Academiei, dl Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar universitar, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe administrative, Silvia DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şefa Direcţiei ştiinţă şi cooperare internaţională, şi Aurelia ŢEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională.

Scopul acestei vizite a fost prezentarea proiectului ce prevede crearea pe lângă Academia de Administrare Publică a Centrului de Dezvoltare Strategică. Dl T. Czubara a menţionat a mai avut relaţii de colaborare cu Academia, primul proiect în comun fiind realizat în 2011, colaborare ce urmează a fi aprofundată prin implementarea unui nou proiect de interes naţional şi reciproc avantajos.

Noi tendinţe ale managementului public în contextul parcursului european al Republicii Moldova

O masă rotundă cu această tematică a avut loc recent la Academia de Administrare Publică, la care au participat profesori şi masteranzi de la Academie, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. În cadrul acestei mese rotunde, organizată de Catedra economie şi management public, a fost prezentat proiectul de cercetare fundamental Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităţilor interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”.

Prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, a menţionat importanţa şi actualitatea temei abordate, în contextul europenizării managementului public. Masteranzii, doctoranzii Academiei trebuie contribuie activ prin cercetările lor la perfecţionarea ştiinţei administrative autohtone conform standardelor europene şi internaţionale. Este importantă şi colaborarea Academiei cu instituţiile publice, cu autorităţile publice centrale şi locale pentru ca împreună fie examinate, studiate şi implementate cele mai avansate modalităţi de modernizare a serviciului public, a mai subliniat dl A.Groza, salutând prezenţa în sală a reprezentanţilor administraţiei publice şi îndemnându-i participe activ la dezbateri, să-şi expună opiniile, sugestiile, propunerile privind noile tendinţe ale managementului public.

ETICA ÎN VIAŢA SOCIALĂ AMERICANĂ

Pe 2 aprilie 2015, la Universitatea din Pittsburgh (SUA), s-a incheiat predarea cursului ,,Etica şi viaţa socială” la masterat a distinsului profesor de etică şi responsabilitate socială, Peter MADSEN, unul dintre cei mai notorii specialişti în domeniul eticii aplicate din Statele Unite ale Americii, autor al numeroaselor studii de specialitate şi deţinător al mai multor premii de rezonanţă. Cursul conceput din 44 de ore teoretice şi practice a demarat la 8 ianuarie curent şi a avut, ca şi cele precedente, un succes deosebit printre masteranzii Universităţii, făcând parte din palmaresul celor 11 cursuri (inclusiv cel de Etică în Administraţia Publică) ţinute de acest redutabil cunoscător al eticii la diferite instituţii de învăţământ superior.

La acest curs a participat şi si-a expus propriile viziuni dl Orest TĂRÎŢĂ, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale a Academiei, care actualmente îşi continuă stagiul de cercetare în domeniul eticii serviciului public în SUA.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.