Noutăţi

Curs „Consiliere și orientare în carieră”, desfășurat în cadrul Academiei de Administrare Publică

În perioada 13-16 iulie 2021, la Academia de Administrare Publică a fost ținut cursul „Consiliere și orientare în carieră” (format fizic), scopul căruia l-a constituit familiarizarea participanților cu desfăşurarea procesului de consiliere privind cariera, evaluarea intereselor, nevoilor și valorilor, abilităţilor și aptitudinilor, personalităţii, diversitatea și factorii socioculturali în dezvoltarea carierei, precum și analiza pieţei muncii în Republica Moldova, sisteme de clasificare ocupaţională.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, implementat de Fundația „Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, fiind parte a Programului Operațional Comun România - Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

 

UN NOU CURS ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE DIN AUTORITĂȚILE PUBLICE CENTRALE

Aprofundarea cunoștințelor în domeniul egalității de gen, cunoașterea cadrului normativ internațional și național în domeniu, dezvoltarea abilităților practice și formarea competențelor profesionale în vederea integrării dimensiunii de gen în documentele de politici instituționale – acesta a fost scopul cursului „Egalitatea de gen în administrația publică.

Cea de-a doua ediție din anul curent a revistei „Administrarea Publică”

A apărut de sub tipar numărul doi al revistei metodico-științifice trimestriale „Administrarea Publică”. De menționat că este cel de-al 110-lea număr de când și-a luat zborul această publicație periodică a Academiei de Administrare Publică.

Revista conține 14 articole științifice semnate de autori din cadrul Academiei de Administrare Publică, dar și de la instituțiile de învățământ superior din republică și din străinătate. Urmând tradiția inițiată cu numărul precedent, articolele din prima rubrică, „Administrarea Publică: teorie și practică”, sunt publicate în limbile română și engleză.

Rubrica debutează cu un amplu articol semnat de șefa Catedrei științe administrative, Angela ZELENSCHI, doctor în filosofie, conferențiar universitar, întitulat „Calitatea vieții și formarea valorilor ce dau sens vieții în societatea contemporană”. Articolul este dedicat reprezentărilor calității vieții în diferite domenii ale ştiințelor socioumane, influențate de dinamica şi evoluția unor astfel de discipline. Autorul abordează calitatea vieții ca mecanism de dezvoltare socială, în timp ce formarea valorilor în mediul organizațional este analizată de-a lungul contribuției sale la dezvoltarea potențialului uman şi la realizarea misiunii organizaționale, ambele cerând standarde de calitate. Analiza filosofică a esenței şi conținutului categoriei calității vieții a oferit posibilitatea de a dezvălui aspectele sale ontologice, existențiale, axiologice şi etice.

Culegerea de materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale „Teoria și practica administrării publice” a fost tipărită

A văzut lumina tiparului Culegerea de materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale „Teoria și practica administrării publice”, care s-a desfășurat, tradițional, pe 21 mai curent, de ziua Academiei de Administrare Publică.

În cuvântul introductiv, semnat de Oleg BALAN, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar, se menționează că, în 28 ani de activitate, Academia de Administrare Publică, s-a afirmat în calitate de Centru național de instruire și cercetare științifică în domeniul administrației publice. Forurile științifice organizate de Academia de Administrare Publică, devenite tradiționale, au un rol deosebit în procesul de consolidare a capacităților de cercetare-dezvoltare-inovare, în cadrul cărora savanți, cercetători experimentați și începători, pun în dezbateri rezultatele investigațiilor științifice realizate pentru a oferi soluții pentru buna funcționare a sistemului administrației publice. Actuala Conferință științifico-practică internațională ”Teoria și practica administrării publice” se află la a 25-a ediție, într-un an jubiliar în care Republica Moldova marchează 30 de ani de independență. Forumul științific reunește, cu diverse comu- nicări, peste 120 de cercetători din cadrul Academiei, altor instituții de învățământ superior din țară și din instituții similare din străinătate, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale. Suntem onorați de prezența oaspeților din România, Ucraina, Georgia, Estonia, Turcia, Bulgaria, Cehia, Marea Britanie, Letonia, Israel, Belarus ș.a. Participarea dumneavoastră, stimați colegi, la lucrările prezentei Conferințe reprezintă una din multiplele forme de colaborare a Academiei noastre cu instituțiile pe care le reprezentați, oferindu-i Conferinței noastre o dimensiune internațională. Suntem siguri, că schimbul de experiență și de opinii științifice în domeniul administrației publice va contribui la generarea unor soluții pertinente procesului de reformare și modernizare a acestuia.

CONTINUĂ INSTRUIREA ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN

În cadrul Academiei de Administrare Publică continuă sesiunile de instruire în domeniul egalității de gen, organizate în parteneriat cu Entitatea UN Women în cadrul proiectului „Autoritățile publice - promotoare ale egalității de gen”.

În zilele de 12 și 13 iulie curent, specialiștii/specialistele subdiviziunilor resurse umane din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor își vor aprofunda cunoștințele și dezvolta abilitățile practice participând la cursul de instruire „Nediscriminarea și egalitatea de gen”.

La inaugurarea cursului, dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională a menționat, că pentru angajații/angajatele subdiviziunilor resurse umane formarea competențelor și aptitudinilor profesionale în domeniul egalității de gen este o necesitate, realizarea căreia va permite asigurarea, în contextul exercitării atribuțiilor de serviciu, a unei administrații publice performante și promovării principiului șanselor egale atât în cadrul entității publice, cât și în societate.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.