Noutăţi

23 iunie – Ziua funcționarului public

Sărbătoarea profesională – Ziua funcționarului public este marcată în Republica Moldova din 2012. Ea a fost instituită prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova ca o afirmare a rolului funcţionarilor publici în societate și element structural de bază al statului Republica Moldova. Această dată a fost aleasă în conformitate cu prevederile Rezoluţiei din 2002 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite privind desemnarea zilei de 23 iunie – Ziua Naţiunilor Unite pentru Serviciul Public.

În pregătirea cadrelor profesioniste pentru serviciul public al țării rolul predominant revine unicei instituții de profil din sistemul învățământului superior – Academia de Administare Publică. Pe parcursul celor 28 de ani de la fondarea Academiei, această instituție au absolvit-o peste 6000 de persoane, care au devenit specialiști cu studii de masterat. Un compartiment deosebit în cadrul Academiei constituie cercetările științifice în domeniu, elaborate de către doctoranzi. Absolvenții Academiei sunt printre deputații în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai Guvernului, conducători de diferite ranguri, funcţionari din cadrul autorităţilor publice centrale și locale, manageri ai instituţiilor de stat, specialiști din diferite domenii ale societăţii.

Din an în an se extinde numărul funcţionarilor din autorităţile publice centrale și locale care au absolvit cursuri de formare și dezvoltare profesională și care constituie acum peste 50 de mii de persoane.
Prin profesionalismul și devotamentul lor funcționarii publici sunt promotori consecvenți ai politicilor statului, fiind mereu alături de cetățeni întru apărarea intereselor și drepturilor lor pentru a le asigura un trai decent, cu atât mai mult, în situații de criză și de provocări majore, precum este astăzi criza sanitară, care a afectat întreaga societate.

Cu această ocazie transmitem Dumneavoastră, stimați funcționari publici, și familiilor Dumneavoastră felicitări din suflet cu sincere urări de bine, sănătate multă și noi succese în cariera profesională întru binele țării și al cetățenilor.

Rectoratul, Asociația sindicală,
Academia de Administrare Publică

VIZITĂ DE STUDIU ÎN CADRUL PROIECTULUI “PARTENERIAT TRANSFRONTALIER PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL”

În cadrul proiectului “Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, 2SOFT/1.1/107, implementat de Fundația “Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația “ECOUL Cernobîlului” din Republica Moldova, a fost organizată prima vizită de studiu din cele trei planificate.

Vizita de studiu s-a desfășurat în perioada 17-18 iunie 2021, pentru un grup de 15 persoane, unde aceștia au fost familiarizați cu modele de bune practici de antreprenoriat social. La vizita de studiu, alături de membrii parteneriatului, au participat opt persoane din grupul țintă – reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai ONG-urilor, studenți și persoane din grupul vulnerabil.

Programul vizitei a inclus o serie de ședințe și întruniri cu managementul întreprinderilor sociale din județul Iași, în cadrul cărora membrii delegației din Republica Moldova au putut participa la diverse prezentări, în cadrul cărora au fost abordate subiecte ce țin atât de aspectele pozitive a antreprenoriatului social, cât și cele mai importante provocări.

MOBILITATEA ACADEMICĂ – INSTRUMENT DE INTERNAȚIONALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE

Programul de mobilitate academică, Acțiune cheie 1 – Învățământ superior, Universitatea de Vest din Timișoara (RO TIMIȘOARA 01), s-a desfășurat în perioada 7-11 iunie curent. La Acțiune au participat reprezentanții Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Bulgariei, Italiei, Maroc, Muntenegru, Poloniei, Republicii Moldova, Serbiei. Academia de Administrare Publică din Republica Moldova a fost reprezentată de Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, coordonator al Proiectului Jean Monnet Chair: 620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR (EUDIPSEС) „Uniunea Europeană: noțiune cuprinzătoare”.

DEZVOLTAREA REGIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA - PREROGATIVĂ NAȚIONALĂ

Pe 16 iunie curent, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările în format mixt, în sală și online, cel de-al V-lea Forum cu genericul „Dezvoltarea regională a Republicii Moldova – prerogativă națională”, organizat de Academie, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) în cadrul proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

La lucrările forumului au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, entităților regionale, societății civile, mediului academic, ai partenerilor de dezvoltare.

În deschiderea forumului, participanții au fost salutați de moderatorul forumului, Serghei PALIHOVICI, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar. Domnia sa a menționat că Forumul V poate fi comparat cu primul Forum din 2016, când a fost aprobată Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016 – 2020 și, în acest context, anul 2021 are semnificația de a pune începutul realizării politicilor statului privind implementarea noii Strategii Naționale de Dezvoltare Regională 2021 – 2027, problema abordată fiind de un mare interes național și rapoartele prezentate, discuțiile purtate vor constitui noi oportunități de dezvoltare regională durabilă și echilibrată a Republicii Moldova. În context, misiunea majoră a SNDR 2021 – 2027 constă în abordarea și integrarea teritorială a obiectivelor și țintelor Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) „Moldova 2030”, axată pe realizarea unor intervenții sistemice, ce vizează creșterea indicatorilor medii de calitate a vieții cetățenilor, indiferent de mediul de reședință.

SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER

În perioada 07 -12 iunie 2021, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea publică a tezelor de master, ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, la programele: Administrare publică, Anticorupție, Business și administrare, Drept public, Management și Relații internaționale. Temele tezelor de master au fost aprobate de către Senatul Academiei și realizate de studenții-masteranzi sub îndrumarea profesorilor de la catedrele de specialitate. Subiectele abordate în tezele prezentate au fost axate pe probleme pertinente din diverse domenii de activitate politico-administrativă, economică-financiară și socio-culturală. Scopul susținerii publice a tezelor de master a fost de a verifica nivelul la care masteranzii, în calitate de studenți la Academie, au finalizat cei doi ani de pregătire profesională.

Studenții-masteranzi au demonstrat competențe avansate de cercetare și o bună cunoaștere a realității, subiectele dezbătute fiind de o valoare teoretică și practică incontestabilă. În prezentarea tezelor de master studenții-masteranzi au evidențiat contribuțiile pe care ei, în calitatea de tineri cercetători, le-au adus la dezvoltarea temei, cunoașterea lucrării susținute, fiind abordate problemele actuale și soluțiile de perspectivă ale organizării administrativ-teritoriale, administrării proprietății publice, achizițiilor publice, eticii profesionale, combaterii corupției și asigurarea integrității funcționarilor publici, administrării dezvoltării businessului, reglementării relațiilor dintre cetățeni și instituțiile statului, alte aspecte al vieții sociale.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.