Susținerea tezelor de master la programul Management

În perioada 08-10 iunie 2021, a avut loc susținerea tezelor de master la programul „Management” (masterat de profesionalizare).

După patru semestre de studiere a disciplinelor de profil în domeniul economiei și managementului public, studenții-masteranzi au selectat pentru cercetare subiecte axate pe diverse aspecte ale managementului în autoritățile publice centrale și locale, precum planificarea strategică, managementul inovației, managementul schimbării, gestionarea crizelor, diverse aspecte ale managementului resurselor umane (motivarea, evaluarea performanțelor, dezvoltarea profesională), particularitățile realizării în instituțiile publice a controlului și auditului intern, specificul organizării activității în instituțiile/ autoritățile publice din diferite domenii (instituții medico-sanitare, instituții de învățământ, ministere, agenții, autoritățile publice locale).

Comisia de evaluare a tezelor de master, prezidată de dna Viorelia Moldovan-Bătrînac, doctor în economie, conferențiar universitar, a avut ca membri pe: Tatiana Tofan, doctor în economie, conferențiar universitar – vicepreședinte; Maria Strechii, doctor în economie, conferențiar universitar; Viorica Lopotenco, doctor în economie, conferențiar universitar; secretarul comisiei fiind Liubovi Prodan-Șestacov, doctor în economie, conferențiar universitar interim.
Conform aprecierilor Comisiei de evaluare tezele prezentate de studeinții-masteranzi în cadrul sesiunii de susținere a lucrărilor au reflectat clar cunoștințele temeinice ale masteranzilor, scopurile și obiectivele cercetărilor integrate și finalizate cu concluzii bine argumentate.

Urmare a cercetărilor realizate, autorii tezelor au înaintat o serie de recomandări pentru a îmbunătăți îndeplinirea diferitelor funcții manageriale în entitățile publice, precum și a spori eficiența prestării serviciilor publice. Recomandările se rezumă la următoarele:
- promovarea proceselor participative de planificare strategică;
- studierea provocărilor majore cu referire la modernizarea și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor publice;
- elaborarea și implementarea strategiilor și politicilor de personal la nivel organizațional și național;
- îmbunătățirea mecanismelor de recompense directe și indirecte ale angajaților, conform calității muncii depuse;
- dezvoltarea de competențe și expertiza managerilor publici în domeniul planificării strategice și gestiunii echipelor;
- asigurarea finanțării durabile a domeniilor de interes public și transparența utilizării resurselor financiare;
- digitalizarea fluxului informațional integrat în domeniile de interes public;
- îmbunătățirea comunicării la nivel de comunitate, autorități publice locale și centrale pentru asigurarea informării populației și solidarizării sociale;
- promovarea în entitățile publice a conceptului de cultură, bazată pe calitatea serviciilor prestate și responsabilitate față de beneficiari;
- îmbunătățirea realizării auditului public, precum și a controlului intern în cadrul instituțiilor publice;
- prestarea serviciilor publice prietenoase tinerilor în Republica Moldova.
 

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.