SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER

În perioada 07 -12 iunie 2021, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea publică a tezelor de master, ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, la programele: Administrare publică, Anticorupție, Business și administrare, Drept public, Management și Relații internaționale. Temele tezelor de master au fost aprobate de către Senatul Academiei și realizate de studenții-masteranzi sub îndrumarea profesorilor de la catedrele de specialitate. Subiectele abordate în tezele prezentate au fost axate pe probleme pertinente din diverse domenii de activitate politico-administrativă, economică-financiară și socio-culturală. Scopul susținerii publice a tezelor de master a fost de a verifica nivelul la care masteranzii, în calitate de studenți la Academie, au finalizat cei doi ani de pregătire profesională.

Studenții-masteranzi au demonstrat competențe avansate de cercetare și o bună cunoaștere a realității, subiectele dezbătute fiind de o valoare teoretică și practică incontestabilă. În prezentarea tezelor de master studenții-masteranzi au evidențiat contribuțiile pe care ei, în calitatea de tineri cercetători, le-au adus la dezvoltarea temei, cunoașterea lucrării susținute, fiind abordate problemele actuale și soluțiile de perspectivă ale organizării administrativ-teritoriale, administrării proprietății publice, achizițiilor publice, eticii profesionale, combaterii corupției și asigurarea integrității funcționarilor publici, administrării dezvoltării businessului, reglementării relațiilor dintre cetățeni și instituțiile statului, alte aspecte al vieții sociale.

Comisiile de evaluare au manifestat mult interes și exigență față de tezele prezentate, exprimate în întrebări de concretizare și apreciere a ideilor, enunțate de autori.

Tezele de master au fost evaluate conform criteriilor ce țin de actualitatea temei cercetate, calitatea fundamentării științifice, realizarea obiectivelor cercetării, calitatea/complexitatea studiului efectuat, relevanța practică a studiului efectuat, calitatea prezentării tezei – modalitatea de expunere, abilitatea de a răspunde la întrebări etc.

În procesul de susținere a tezelor de master, lucrările au fost prezentate cu utilizarea PowerPoint-ului, urmate de întrebări din partea membrilor Comisiilor de evaluare și discuții.

Rezultatele finale ale susținerii publice a tezelor de master, ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, au demonstrat cunoștințe temeinice ale studenților-masteranzi, fiind apreciate de Comisiile de evaluare cu notele de 10 și 9 ale majorității absolute dintre cele 127 de persoane.


 

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.