SUBIECTE CE ȚIN DE IMPLEMENTAREA AGENDEI ”FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA” DESCUTATE ÎN CADRUL CURSURILOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

În zilele de 14 și 16 septembrie curent, funcționarii/rele publici/ce și oficialii/le aleși/se din cadrul autorităților publice locale de nivelul al doilea au discutat mai multe subiecte ce țin de implementarea Agendei „Femeile, Pacea și securitatea” în cadrul două cursuri de dezvoltare profesională, organizate în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN.

La inaugurarea cursului au participat dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională și dna Emilia Cebotari, ofițeră de program „Femeile, Pacea și Securitatea”, Entitatea UN WOMEN, care prin mesajele lor, au încurajat participanții/tele să participe activ în realizarea obiectivelor prevăzute în Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și securitatea, dar și să promoveze integrarea perspectivei gender în cadrul entităților în care activează.

Ghidați de formatoarea dna Tatiana Castrașan, participanții/tele au discutat pe marginea subiectelor ce țin de promovarea egalității de gen în sectorul de securitate şi apărare în contextul standardelor internaționale, accentuând mai multe aspecte, inclusiv: creșterea reprezentativității femeilor şi susținerea acestora prin procesul de promovare la toate nivele de conducere, elaborarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare corespunzătoare, posibilitatea realizării cercetărilor interne cu privire la percepțiile față de egalitatea de gen, recrutarea femeilor în instituțiile de stat etc.

Totodată, pe marginea obiectivelor care derivă din Programul național, participanții/tele au venit cu mai multe exemple din practicile existente care corespund standardelor internaționale, menite să dezvolte transpunerea conceptuală a obiectivelor Programului național.

Nu în ultimul rând, a fost menționată necesitatea identificării eventualelor dificultăți în implementarea prevederilor Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea” și expuse unele opinii privind soluțiile viabile pentru depășirea acestora.

În final, participanții/tele s-au expus referitor la asigurarea continuității activităților desfășurate în implementarea Agendei FPS, care cu siguranță, vor servi drept platformă temeinică pentru elaborarea documentelor de politici sectoriale/instituționale la componenta data.

În cadrul ședinței de evaluare a organizării și desfășurării cursurilor, s-a menționat utilitatea acestora atât în aspect informațional, cât și prin utilizarea metodelor interactive, care au permis îmbinarea reușită a aspectelor teoretice cu cele practice, dar și schimbul de experiență, care a permis evidențierea bunelor practici existente în cadrul autorităților publice locale în vederea integrării dimensiunii de gen în politicile publice ale entităților respective.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.