SPECIALISTE/ȘTI DIN SUBDIVIZIUNILE FINANȚE AU DISCUTAT ASPECTE ALE PROCESULUI BUGETAR SENSIBIL LA DIMENSIUNEA DE GEN

Reprezentantele/ții Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal au discutat, pe parcursul a două zile, aspecte ce țin de bugetarea sensibilă la gen, în cadrul unui curs de dezvoltare profesională organizat de către Academia de Administrare Publică și Entitatea UN Women.

În prima zi, formatoarea cursului, dna Tatiana Tofan, dr. în economie, conferențiar universitar, s-a referit la abordarea integratoare a egalității de gen, venind cu o analiză a progresului înregistrat la nivel global, regional și național prin intermediul indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen. Analizând cadrul conceptual și legal al acestui aspect, au fost accentuate direcțiile strategice privind asigurarea de gen la nivel național.

 

Participanții la curs au discutat obiectivele și condițiile implementării bugetării sensibile la gen, etapele integrării aspectelor de gen în procesul bugetar și au realizat mai multe activități practice în vederea corelării analizei de gen cu etapele procesului bugetar.

In cea de-a doua zi, sub ghidarea formatoarei Veronica Butnaru, au fost discutate aspectele generale privind bugetarea orientată pe drepturile omului, în special fiind accentuată vulnerabilitatea financiară în perioada pandemiei COVID-19. 

În această ordine de idei, participanții au realizat mai multe exerciții și studii de caz, analizând impactul pandemiei de COVID-19 asupra rolurilor de gen și inegalităților în bunăstarea populației.

A trezit interesul participanților analiza procesului de monitorizare a politicilor și bugetelor sub aspectul sensibilității la gen. În opinia acestora, pentru a atinge rezultatele scontate, este necesar ca în procesul de elaborare și aprobare a bugetului să fie prevăzută o anexă separată cu evidențierea impactului de gen a bugetului. Totodată, s-a accentuat necesitatea formulării obiectivelor și indicatorilor de performanță sensibili la gen, corelați cu strategia sectorială de dezvoltare.

În final, participanții la curs au menționat necesitatea unor astfel de instruiri, care, permit nu numai aprofundarea cunoștințelor, dar și formarea competențelor profesionale, realizarea schimbului de experiență și preluarea bunelor practici, care sunt necesare în exercitarea eficientă a atribuțiilor funcționale.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.