S-A ÎNCHEIAT CEL DE-AL ZECELEA CURS ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN

23 de funcționari/e de conducere din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal au participat, în perioada 29-30 iulie curent, la cursul de dezvoltare profesională „Egalitatea de gen în administrația publică. Analiza actelor/deciziilor din perspectiva egalității de gen”, organizat de către Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Entitatea Un Women.

La inaugurarea cursului, dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională al Academiei și dna Victoria Ignat, coordonatoare de programe din cadrul Entității UN WOMEN, au menționat actualitatea subiectului abordat, dar și rolul funcționarilor publici de conducere în promovarea abordării integratoare a dimensiunii de gen în documentele de politici sectoriale, evidențiind necesitatea respectării principiului trasabilității prevederilor actelor internaționale și cadrului juridic național referitor la egalitatea de gen.

Pornind de la scopul și obiectivele cursului, participanții/tele au analizat aspectele ce țin de principiile de bază ale egalității de gen, analiza de gen, metodologia și planificarea acesteia evaluarea ex-ante și ex-post a impactului de gen etc.

Pe parcursul celor două zile s-au desfășurat mai multe activități practice, demonstrând necesitatea și oportunitatea integrării dimensiunii de gen în documentele de politici sectoriale/instituționale, analizând actele emise și deciziile adoptate în cadrul autorităților publice din perspectiva egalității de gen.

La finalul cursului, dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională a evidențiat impactul abordării integratoare a dimensiunii de gen, accentuând necesitatea fortificării unităților gender în cadrul autorităților publice și încurajând participanții/tele la implicarea cât mai activă în calitate de mesageri și promotori ai politicii gender la locul de muncă.


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.