RECTORUL AAP, PROF. UNIV. DR. HAB. OLEG BALAN A PARTICIPAT LA LANSAREA MANUALULUI „DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC”

Rectorul Academiei de Administrare Publică, prof. univ. dr. hab. Oleg BALAN a participat, în calitate de coautor, la lansarea manualului „Drept Internațional Public”, ediția a V-a, completată și actualizată.

Evenimentul de lansare a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova.

Manualul „Drept internațional public” este prima lucrare științifică acceptată în calitate de suport didactic de șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Noua ediție este inedită prin conținut și colectivul de autori, care reprezintă cele șapte instituții de învățământ superior din țară: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Administrare Publică, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Ediția a V-a a manualului este aprobată și recomandată spre publicare de senatele acestor instituții de învățământ, devenind astfel prima lucrare științifică acceptată în calitate de suport didactic de șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova care pregătesc specialiști în domeniul dreptului.

Lucrarea respectă structura edițiilor precedente apărute în perioada anilor 2001-2012, totodată, conținutul a fost actualizat reflectând evenimente, instrumente juridice elaborate până la 1 august 2021. Noua ediție conține un capitol nou ce se referă la dreptul internațional nuclear, materie care nu s-a regăsit până acum în conținuturile manualelor de drept internațional public elaborate în Republica Moldova.

La evenimentul de lansare a manualului „Drept internațional public” au participat: Violeta COJOCARU, dr. hab., prof. univ., prorector al Universității de Stat din Moldova; Sergiu BRÎNZA, dr. hab., prof. univ., decan al Facultății de Drept al USM; Veaceslav ZAPOROJAN, conf. univ., dr., decan al Facultății Economie Generală și Drept al Academiei de Studii Economice din Moldova; membrii Biroului Facultății de Drept; membrii Departamentului Drept Internațional și European și studenții Facultății de Drept (USM).

Prorectorul USM, dr. hab., prof. univ., Violeta COJOCARU a felicitat grupul de autori menționând că Universitatea de Stat din Moldova se mândrește cu cei cinci autori USM, care au contribuit la elaborarea lucrării. „Evenimentul de astăzi reprezintă o premieră pentru învățământul superior din Republica Moldova”.

Sergiu BRÎNZA, dr. hab., prof. univ., decan al Facultății de Drept al USM și Veaceslav ZAPOROJAN, conf. univ., dr., decan al Facultății Economie Generală și Drept al Academiei de Studii Economice din Moldova au felicitat colectivul de autori dorindu-le realizări la fel de remarcabile pe viitor.

Autorii manualului „Drept internațional public” sunt: Alexandru BURIAN, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USEM); Oleg BALAN, doctor habilitat în drept, profesor universitar (AAP); Nicolae OSMOCHESCU, doctor în drept, profesor universitar USM; Victoria ARHILIUC, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM); Vitalie GAMURARI, doctor în drept, conferenţiar universitar (ULIM); Diana SÂRCU, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (USM); Carolina CIUGUREANU-MIHAILUȚĂ, doctor în drept, conferențiar universitar (ASEM); Natalia SUCEVEANU, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM); Olga DORUL, doctor în drept, conferențiar universitar (USM); Victoria ȚARĂLUNGĂ, doctor în drept, conferențiar universitar (USARB); Olesea BLAȘCU, magistru în drept, lector universitar (USCH).

Coordonatorii ediției a V-a a manualului sunt: Alexandru BURIAN, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USEM); Oleg BALAN, doctor habilitat în drept, profesor universitar (AAP); Olga DORUL, doctor în drept, conferențiar universitar (USM).

Manualul „Drept internațional public” ediția a V-a, completată și actualizată, urmează în scurt timp să suplinească fondul de carte al bibliotecilor instituțiilor de învățământ superior din țară.

Manualul este disponibil la Biblioteca științifică a Academiei de Administrare Publică.


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.