PROVOCĂRILE ȘI PERSPECTIVELE REFORMEI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DISCUTATE ÎN CADRUL UNEI CONFERINȚE ORGANIZATE DE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

În perioada 28-29 noiembrie curent și-a desfășurat lucrările Conferința „Reforma administrației publice: provocări și perspective”, organizată cu suportul Uniunii Europene, Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Pe parcursul a două zile au fost discutate principalele direcții ale Strategiei de reformă a administrației publice pentru perioada 2023-2030, în condițiile noilor cerințe determinate de procesul de aderare la UE. Conceptul Strategiei de reformă a fost aprobat de Guvern în iulie 2022, iar în luna octombrie a fost lansat procesul de consultare a acestuia.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor statului, ai partenerilor de dezvoltare din Uniunea Europeană, experți în administrația publică, reprezentanți ai societății civile etc.

Institutul de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova a fost reprezentat de dl Serghei Palihovici, directorul Institutului.

În alocuțiunea sa, dl S. Palihovici s-a referit la necesitatea pregătirii personalului din și pentru serviciul public și asigurarea expertizei și asistenței metodologice și informaționale autorităților publice, accentuând importanța acestui proces la etapa actuală, când autoritățile publice sunt generatorii acțiunilor din linia întâi în realizarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în calitate de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Referindu-se la problemele, care necesită soluționare în perioada imediat următoare, directorul Institutului a menționat, printre cele primordiale - reforma APL, în mod special, reforma administrativ-teritorială, care trebuie să devină subiectul și rezultatul unui consens larg în societate.

Cel mai important element în cadrul acestui consens trebuie să fie autoritățile publice locale. În caz contrar, invocând evenimentele legate de precedenta reformă administrativ-teritorială, nu vom putea miza pe ireversibilitatea reformei. Mai mult ca atât, lipsa unui consens în cadrul și din partea APL va conduce la politizarea subiectului Reformei și exploatarea lui ulterioară în scopuri politice și electorale.

Totodată, este imperios necesară statuarea locului și rolului unei instituții responsabile de procesul de formare a personalului din serviciul public, având la bază experiența Olandei, Finlandei, Germaniei, României și altor țări, în care aceste instituții asigura gestionarea unitară la nivelul întregii ţări, a activităţii de formare continuă a personalului din administraţia publică.

Dl S. Palihovici a reiterat deschiderea Institutului de Administrație Publică spre realizarea acestor activități și a menționat colaborarea, în acest scop, cu partenerii de dezvoltare, în special cu instituțiile similare din România, care dețin o experiență inedită la acest capitol.

Participanții la conferință și-au expus opiniile vizavi de direcțiile și obiectivele ce urmează a fi incluse în documentul strategic, dar și asupra necesității consultărilor cu partenerii externi, în special Consiliul Europei, în contextul realizării condițiilor de aderare la Uniunea Europeană în calitate de țară - candidat. 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.