NEDISCRIMINAREA ȘI EGALITATEA DE GEN

În zilele de 26 și 27 iulie curent, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat cel de-al patrulea curs de dezvoltare profesională „Nediscriminarea și egalitatea de gen”, organizat în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN pentru specialiști/te din subdiviziunile resurse umane din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Vamal.

Cursul a fost ținut de formatoarele dna Tatiana Șaptefrați, dr., conf. univ. și dna Tatiana Savca, care au prezentat și discutat cu grupul-țintă informații relevante în domeniul egalității de gen, necesare în exercitarea eficientă a atribuțiilor de serviciu responsabililor/lelor din subdiiziunile resurse umane. Evidențiind necesitatea aplicării cadrului legal în sfera de activitate, au fost analizate instrumentele și resursele care pot fi aplicate în combaterea discriminării și asigurării egalității de gen la locul de muncă.

Participanții au realizat mai multe activități practice relevante pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile publice ale instituției, dar și au realizat un schimb de experiență la capitolul integrării dimensiunii de gen în regulamentele subdiviziunilor structurale și în fișele de post ale angajaților.

La finele cursului, a fost efectuată evaluarea participanților/telor prin realizarea unui test în format Google Forms.


La totalizarea cursului, dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională a înmânat participanților/telor certificatele de participare, menționând că promovarea dimensiunii de gen este una din misiunile subdiviziunilor resurse umane, care dispune de mai multe instrumente și resurse necesare pentru asigurarea egalității de gen în cadrul autorităților/instituțiilor publice.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.