Masă rotundă regională „Managementul calității în instruire”

În perioada 29 – 30 octombrie 2019, la Academia de Administrare Publică își  desfășoară lucrările  masa rotundă regională cu genericul Managementul  calității în instruire” cu participarea delegațiilor Germaniei, Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, și moderată de dna Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională.  Evenimentul se desfășoară  în cadrul  proiectului „Consolidarea rețelelor  de instruire a funcționarilor publici”, ediția a patra, organizată de Fondul regional al Parteneriatului Estic pentru consolidarea reformei administrației publice,  în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul ședinței în plen a mesei rotunde, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a  mulțumit Agenției GIZ pentru susținere multilaterală, ce a dat posibilitate de  participare la edițiile precedente ale proiectului din Germania, Ucraina și Georgia, rezultate cu noi performanțe în domeniul managementului calității studiilor superioare de  masterat și de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. Apoi,  domnia sa a făcut o scurtă prezentare a Academiei, accentuând că prezentările și discuțiile pe parcursul  a două zile  se vor  materializa în noi idei inovatoare de îmbunătățire continuă a calității de instruire a cadrelor de calificație înaltă pentru serviciul public.

În continuare, managerul Proiectului, dna Eter CHACHANIDZE, Georgia,   a prezentat scopurile și obiectivele proiectului „Consolidarea rețelelor  de instruire a funcționarilor publici”, menționând că în această perioadă colegii din Moldova, Ucraina și Georgia au format o echipă consolidată și prin schimbul de practici și experiențe au ridicat la un nou nivel calitativ instruirea funcționarilor publici. Actuala masă rotundă din cadrul proiectului, care e pe cale de finalizare, va crea baza pentru noi proiecte ce urmează să fie elaborate în comun în cadrul Parteneriatului Estic, a menționat oaspetele georgian.

Dna Cristina OTTO, managerul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, a spus, la rândul ei, că Guvernul Germaniei susține dezinteresat activitățile entităților responsabile de managementul de instruire calitativă a funcționarilor publici din Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

Și o dovadă elocventă o constituie faptul, că în anul precedent, Academia de Administrare Publică a obținut    Certificatul internațional al calității ISO 29990:2010 în domeniul dezvoltării profesionale pentru serviciile publice, acordat de TÜV Thüringen, companie de servicii internaționale de operare în domeniul siguranței și calității cu sediul în Germania. Academia de Administrare Publică este unica instituție de învățământ superior din țară, dar și printre puținele din Europa, care s-a învrednicit de acest prestigios  certificat european al calității.

Despre baza normativă și strategia Guvernului Republicii Moldova privind managementul calității de instruire a funcționarilor publici a informat asistența consilierul Primului ministru, dna Tamara GHEORGHIȚĂ, doctor în științe administrative.

După ședința plenară, masa rotundă a continuat cu prezentări și discuții, întrebări și răspunsuri cu diversă tematică: „Calitatea managementului de instruire: experiența Moldovei, Ucrainei și Georgiei”; „Asigurarea calității - o sarcină cu prioritate pentru șefii de formare profesională”;  „Asigurarea calității în training-uri”;Evaluarea externă și acreditarea instruirilor”; „Instrumente și tehnici de evaluare a impactului”.

Masa rotundă din cadrul proiectului  „Consolidarea rețelelor  de instruire a funcționarilor publici”  se va încheia pe 30 octombrie, urmând a fi propuse recomandări comune pentru îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității.

Galerie foto

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.