Noutăţi

SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR

Școala Doctorala a Academiei de Administrare Publică

anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„Rolul administraţiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova”

Candidat: Grigore CARPOVICI

Specialitatea: 563.01 – Teoria, metodologia administraţiei publice.

PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MANAGERI DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DE NIVELUL AL DOILEA

În perioada 25-29 octombrie curent, Academia de Administrare Publică desfășoară cursul de dezvoltare managerială cu genericul „Management și leadership”.

SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR

Școala Doctorala a Academiei de Administrare Publică

anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„Impactul evaluării performanțelor funcționarilor publici asupra procesului de administrare în Republica Moldova”

Candidat: Ana VARZARI

ÎNCĂ UN CURS DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ „EGALITATEA DE GEN ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ” REALIZAT DE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

În perioada 21-22 octombrie 2021, în cadrul Academiei, s-a desfășurat încă un curs cu tematica „Egalitatea de gen în administrația publică”.

De această dată, în sala virtuală, s-au întrunit funcționari/e publici/e de conducere/execuție din cadrul autorităților publice locale de nivelul al doilea, inclusiv, din unitățile gender și responsabili de resurse umane.

Organizat în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN, cursul a avut drept scop aprofundarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților practice și formarea competențelor profesionale ale funcționarilor publici/funcționarelor publice în domeniul egalității de gen necesare exercitării eficiente și coerente a atribuțiilor de serviciu și asigurării unei administrații publice bazate pe principiul egalității de gen.

O NOUĂ INSTRUIRE PE SUBIECTE CE ȚIN DE BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN

Cunoașterea importanței și necesității abordării integratoare a egalității de gen, familiarizarea cu principalele aspecte ale Cadrului bugetar pe termen mediu în contextul integrării dimensiunii de gen, cunoașterea etapelor integrării aspectelor de gen în procesul bugetar, dar și instituțiilor și organismelor cu responsabilități în cadrul procesului bugetar – au fost unele din așteptările enunțate de participanții/ele la cursul de dezvoltare profesională „Bugetarea sensibilă la gen”.

Cursul a fost organizat în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN, Proiectul UE/EVA, în perioada 19-20 octombrie curent pentru primari/e, secretari/e ai/ale consiliilor locale și contabili/e din cadrul autorităților publice locale din raioanele Cahul și Ungheni.

Pe parcursul a două zile de instruire, participanții/ele la curs au abordat subiecte ce vizează aspectele conceptuale ale bugetării sensibile la gen, principiile, obiectivele și condițiile implementării BSG.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.