Gestionarea eficientă a conflictelor

Conflictul este o parte inevitabilă a vieţii noastre. Oriunde se întâlnesc două sau mai multe persoane, există posibilitatea ca acestea să intre în conflict.

Deşi, mai tot timpul, ne provoacă sentimente negative, în realitate conflictul nu trebuie interpretat întotdeauna ca ceva rău. Gestionarea eficientă a conflictelor este modalitatea prin care se pot evita consecinţele negative ale acestora şi care poate transforma problemele în oportunităţi de dezvoltare personală și profesională, creşte motivaţia pentru schimbare, creşte coeziunea grupului după soluţionarea comună a acestora.

Cursul de dezvoltare profesională cu genericul ,,Gestionarea eficientă a conflictelor” destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, care se desfășoară în perioada 11-13 mai, este orientat spre formarea competențelor de gestionare, rezolvare constructivă a conflictelor cu care funcționarii se confruntă, pentru a-i pregăti la soluţionarea situațiilor problematice cu care se confruntă în activitatea profesională.

Pe parcursul a trei zile de instruire, formatorii, prin intermediul metodelor andragogice de predare, vor instrui participanții la curs să înțeleagă modalitățile de abordare a conflictelor și particularitățile conflictelor în administrația publică; să aplice metode non-conflictuale de interacțiune cu alte persoane din cadrul autorității publice și din mediul extern al acesteia; să practice tehnici de comunicare eficientă în vederea anticipării și soluționării conflictelor; să promoveze un sistem de valori morale și de manifestare a atitudinii pozitive și responsabile în abordarea situațiilor conflictuale.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.