A fost tipărit numărul dublu, 13- 14 (602-603),iulie 2021, al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină este publicat materialul despre ședința Senatului Academiei de Administrare Publică, prezidată de președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. În cadrul ședinței au fost examinate mai multe chestiuni incluse pe ordinea de zi, inclusiv care țin de unele totalizări ale anului de studii. În partea de jos a acestei pagini este publucat avizul privind admiterea la Academia de Administrare Publică la studii superioare de master pentru anul de învățământ 2021 – 2022. Avizul propriu-zis, care include programele de studii și condițiile de depunere a actelor, este publicat în pag. 3, la rubrica „Admiterea 2021”. Iar în pag. 4, la aceeași rubrică, sunt inserate unele opinii ale absolvenților și studenților-masteranzi despre oportunitățile oferite de Academia de Administrare Publică pentru o carieră profesională de succes, fiind promovată imaginea instituției unice de profil privind pregătirea cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al țării.

Aceeași tematică este abordată în pag. 2, la rubrica „Viața Academiei”, în care este reflectată Festivitatea de înmânare a diplomelor unei noi promoții de absolvenți ai Academiei de Administrare Publică. Rectorul Oleg Balan a menționat cu această ocazie că noua promoție de absolvenți ai Academiei de Administrare Publică este rezultatul realizării Comenzii de stat de pregătire a personalului din și pentru serviciul public, fiind, totodată, o confirmare a necesității pregătirii specialiștilor profesioniști pentru serviciul public din Republica Moldova.

Rubrica „Viața Academiei” este prezentă și în pag. 5 – 6, în care sunt inserate materialele: „Ceremonia de înmânare a certificatelor de absolvire a cursului de formare managerială „Management și leadership” (autor - Aurelia ȚEPORDEI, director Departament Dezvoltare profesională); „Ședința de totalizare a auditului intern al SMC” (autor - Tatiana SAVCA, șefa Serviciului de Management al Calității); „Academia de Administrare Publică a semnat un Acord de cooperare cu Secretariatul Consiliului Adunării Interparlamentare CSI” (autor – Sergiu VLĂDICĂ, șef Direcție editorială); „Antreprenoriatul social promovat la Academie” (autor - Dinu MANOLE, șef Direcție relații internaționale și dezvoltare).

În pag. 7 – 9, la rubrica „Apariții editoriale ale Academiei”, Sergiu Vlădică face prezentarea publicațiilor recente ale Academiei: „Cea de-a doua ediție din anul curent a revistei „Administrarea Publică”; „Culegerea de materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale „Teoria și practica administrării publice” (21 mai 2021); „Revista „Relații Internaționale. Plus” (nr. 1. 2021).

Egalitatea de gen a constituit tematica mai multor cursuri de dezvoltare profesională. Astfel, la rubrica „Dezvoltare profesională”, din pag. 10, sunt inserate materialele, intitulate „Abordarea integratoare a dimensiunii de gen – subiectul de bază al cursului de dezvoltare profesională” și „A fost finalizat cel de-al doilea curs „Nediscriminarea și egalitatea de gen”, care s-a menționat necesitatea fortificării unităților gender în cadrul autorităților/instituțiilor publice.

Tehnologiile informaționle și investițiile constituie priorități pentru activitatea Guvernului. Aceste subiecte sunt reflectate la rubrica „Administrația publică centrală”, din pag. 11, în materialele „Oportunitățile de transformare digitală a Republicii Moldova au fost discutate în cadrul dialogului cu partenerii de dezvoltare” și „Experți din Qatar vor identifica la Chișinău domenii concrete pentru eventuale investiții”. În continuare, în pag. 12, la rubrica „Ziua Arhivistului”, directorul Agenției Naționale a Arhivelor din subordinea Ministerului Justiţiei, Elena FRUMOSU, a pregătit pentru ziarul nostru o succintă prezentare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în materialul, intitulat „Fondul Arhivistic al Republicii Moldova – tezaur național de documente”.

Tradițional, cele mai relevante evenimente din teritoriu sunt inserate la rubrica „Administrația publică locală”, după cum urmează: „Rolul administrațiilor publice locale în implementarea politicii de dezvoltare regională” (pag. 13-14); „Cabinetul electronic al contribuabilului – accesul rapid la serviciile electronice” (pag. 14); „Ecologizarea IMM pentru o economie ecologică, competitivă și un mediu sănătos de viață” (pag. 15).

Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” s-a distins nu doar prin cadrul natural, situri arheologice și schituri rupestre, dar și prin arhitectura vernaculară originală, adică proprii țări noastre. Despre acest model de arhitectură citiți, în pag. 16, la rubrica „Divertis” în materialul intitulat „Arhitectura vernaculară a Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, în care se menționează că pentru păstrarea și conservarea patrimoniului imobil vernacular este nevoie să dezvoltăm altruismul cultural al statului și societății, să atragem investiții prin extinderea turismului local și internațional, a altor activități cultural-naturale, specifice localităților din Rezervația Orheiul Vechi.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 13-14 (602-603) iulie 2021
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.