Examinarea tezei de doctorat la ședința Catedrei științe administrative

În cadrul ședinței Catedrei științe administrative din 15 martie 2018 a avut loc examinarea publică a tezei de doctorat cu tematica rolului reprezentantului Guvernului în teritoriu în coordonarea serviciilor publice desconcentrate.

Autorul tezei, Dumitru FLOREA (conducător științific, Victor POPA, doctor habilitat, profesor universitar), a prezentat o analiză în baza cercetărilor autohtone și internaționale în domeniu, formulând mai multe recomandări practice și propuneri, inclusiv elaborarea unui cadru legislativ nou privind statutul reprezentantului Guvernului în teritoriu, modernizarea serviciilor publice desconcentrate. Doctorandul a răspuns la numeroase întrebări ale membrilor catedrei.

În luările lor de cuvânt raportorii Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director Departament studii superioare de master, Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, Angela POPOVICI, doctor, conferențiar universitar, Violeta TINCU, doctor, lector superior universitar, au apreciat nivelul cercetărilor efectuate de autorul tezei și au formulat mai multe obiecții și recomandări întru îmbunătățirea și aprofundarea conținutului cercetării.

În cadrul discuțiilor au mai luat cuvântul Mihail ȘLEAHTIȚCHI, doctor, conferențiar universitar, prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, Constantin SOLOMON, doctor habilitat, profesor universitar, Angela ZELENSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe administrative.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.