Examen de admitere în cadrul Școlii doctorale în științe administrative

În perioada septembrie-octombrie 2017, în cadrul Școlii doctorale în științe administrative de la Academia de Administrare Publică, a fost organizat concursul de admitere la studii de doctorat.

Admiterea la doctorat a fost efectuată în limita numărului de locuri alocate de Ministerul Educaţiei (ordinul nr. 504 din 22 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între școlile doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018”), în rezultatul concursului de proiecte de granturi doctorale prezentate de conducătorii de doctorat.

Pentru anul de studii 2017-2018, Academia de Administrare Publică a obținut 7 granturi doctorale. Locurile alocate pentru admiterea la doctorat în cadrul Şcolii doctorale în științe administrative (de la buget) au fost aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi plasare pe site-ul Academiei. Selectarea candidaților la doctorat pentru poziţiile vacante a fost realizată de către Școala doctorală și conducătorii de doctorat, care urmează să îndrumeze doctoranzii.

Concursul de admitere la doctorat a fost organizat în baza Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studii superioare de doctorat în cadrul Academiei de Administrare Publică, aprobate de Senat. Înscrierea candidaților la concursul de admitere a fost realizată în perioada 18 septembrie - 13 octombrie 2017. Anul acesta, la concurs s-au înscris opt persoane, dintre care cinci sunt absolvenți ai Academiei. Pe perioada admiterii la studii superioare de doctorat s-a constituit Comisia de admitere și Comisiile de examinare pentru proba de concurs. Admiterea s-a efectuat în baza unei probe: la disciplina Administrarea publică și a referatului științific la tematica specialităţii alese.

Proba la examenul de admitere a fost susţinută în scris, conform orarului aprobat de rector. Referatele științifice au fost verificate de experți, membri ai Școlii doctorale și evaluate cu calificativul  admis/respins.

Rezultatele concursului de admitere vor fi aduse la cunoștința candidaților pe avizierul Școlii doctorale în perioada 23-25 octombrie 2017.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.