DEZVOLTAREA REGIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA - PREROGATIVĂ NAȚIONALĂ

Pe 16 iunie curent, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările în format mixt, în sală și online, cel de-al V-lea Forum cu genericul „Dezvoltarea regională a Republicii Moldova – prerogativă națională”, organizat de Academie, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) în cadrul proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

La lucrările forumului au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, entităților regionale, societății civile, mediului academic, ai partenerilor de dezvoltare.

În deschiderea forumului, participanții au fost salutați de moderatorul forumului, Serghei PALIHOVICI, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar. Domnia sa a menționat că Forumul V poate fi comparat cu primul Forum din 2016, când a fost aprobată Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016 – 2020 și, în acest context, anul 2021 are semnificația de a pune începutul realizării politicilor statului privind implementarea noii Strategii Naționale de Dezvoltare Regională 2021 – 2027, problema abordată fiind de un mare interes național și rapoartele prezentate, discuțiile purtate vor constitui noi oportunități de dezvoltare regională durabilă și echilibrată a Republicii Moldova. În context, misiunea majoră a SNDR 2021 – 2027 constă în abordarea și integrarea teritorială a obiectivelor și țintelor Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) „Moldova 2030”, axată pe realizarea unor intervenții sistemice, ce vizează creșterea indicatorilor medii de calitate a vieții cetățenilor, indiferent de mediul de reședință.

Cuvinte de salut a adresat participanților, de asemenea, Ion PERJU, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, care a menționat importanța acestui eveniment cu participarea tuturor partenerilor pentru promovarea și implementarea cu succes a noii Strategii de Dezvoltare Regională, or procesul de dezvoltare regională este un proces continuu și care necesită noi abordări în domeniu cu implicarea tuturor actorilor pentru o dezvoltare regională modernă a Republicii Moldova. La rândul său, Adrian ERMURACHI, secretar general adjunct al Guvernului, s-a referit la importanța unor asemenea platforme de discuții, devenite deja instituționalizate, care aduc tot la aceeași masă de discuții reprezentanții autorităților publice centrale și locale, mediului academic, societatea civilă, sinergie ce oferă posibilitatea de a realiza cele trasate , în cazul nostru – implementarea noii Strategii Naționale de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova.

Cei prezenți au fost salutați și de Christina OTTO, managera Proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

După partea introductivă a avut loc ședința în plen, având ca temă „Noua paradigmă de dezvoltare regională în Republica Moldova: provocări și oportunități în procesul de implementare”, moderată de Sergiu PALIHOVICI, prorector, Academia de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar.

În cadrul ședinței au prezentat rapoarte: Angela DUMITRAȘCO, expert, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei – „Premisele elaborării noului concept al politicii de dezvoltare regională”; Igor MALAI, șef Direcție, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – „Noua Strategie Națională de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027”; Sergiu PALIHOVICI, prorector, Academia de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar – „Contribuția Academiei de Administrare Publică la dezvoltarea regională în Republica Moldova”.

Forumul a continuat cu trei paneluri de discuții:
1. „Dezvoltarea social-economică și creșterea competitivității regiunilor” -
moderator Tatiana SAVCA, expert în dezvoltare regională, Academia de Administrare Publică;
2. „Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii” - moderator
Alexandru MURAVSCHI, doctor în economie, expert în dezvoltare regională;
3. „Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale de dezvoltare regională” - moderator Igor MALAI, șef Direcție, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Forumul s-a încheiat cu sesiunea plenară finală, moderată de Sergiu PALIHOVICI, prorector, Academia de Administrare Publică doctor, conferențiar universitar. În cadrul sesiunii s-a făcut totalizarea lucrărilor din panelurile de discuții de către moderatorii acestora, au fost formulate concluzii și propuneri de conlucrare constructivă și inovativă a partenerilor pentru realizarea prerogativei naționale a Republicii Moldova – dezvoltarea regională durabilă și echilibrată ca un pas sigur pe calea integrării europene.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.