Academia de Administrare Publică – în proces de acreditare

În perioada 10-12 mai, în cadrul Procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, la Academia de Administrare Publică (AAP) a efectuat o vizită de evaluare Comisia Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), în frunte cu prof. univ. dr. hab. Larisa BUGAIAN, directorul Centrului „Erasmus+”, UTM. Din componența Comisiei fac parte 9 savanți și profesori cu experiență din cadrul altor instituții de învățământ superior din republică, reprezentanți ai ministerelor și departamentelor, precum și prof. univ. dr. Răzvan-Liviu NISTOR, expert al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Comisia a fost asistată de conf. univ. dr. Stela BALAN, coordonator ANACEC.

Comisia a avut drept scop evaluarea externă a calității în vederea acreditării instituționale a AAP și a programelor de studii superioare de master: Relații internaționale, Administrare publică și Management.

La deschiderea activităților de evaluare, prof. univ. dr. hab. Oleg BALAN, rectorul Academiei de Administrare Publică, a făcut o prezentare generală a instituției, specificând că actualmente aici își fac studiile peste 800 de studenți-masteranzi și 64 de studenți-doctoranzi. „Academia de Administrare Publică este unica instituție de învățământ superior din republică care a avut anul trecut concurs la admitere. Prioritatea noastră este calitatea studiilor. Din anul 2010 până în prezent s-au investit cca 20 mil. lei din surse extrabugetare pentru îmbunătățirea condițiilor de studii și instruire a funcționarilor publici. Actualmente sunt în derulare mai multe proiecte cu suport din fonduri europene, se depun eforturi pentru internaționalizarea procesului de studii la Academie”, a spus rectorul.

Prezent la întâlnire, președintele Consiliului de Dezvoltare Strategică a AAP, prof. univ. dr. hab. Valeriu CUȘNIR, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, a estimat că evaluarea internă și externă a calității studiilor în instituțiile de învățământ, inclusiv cu participarea experților din străinătate, demonstrează un progres în evoluția standardelor educaționale și profesionale spre care tind aceste instituții în conformitate cu procesul de la Bologna. Având în vedere că Academia de Administrare Publică pregătește cadre calificate pentru administrația publică, activitatea căreia presupune anumite proceduri, evident că în procesul de instruire se ține cont de aceste proceduri. Academia dispune de programe și curriculum moderne, desfășoară o amplă activitate de cercetare științifică în domeniu.

Timp de 3 zile membrii Comisiei au susținut interviuri cu reprezentanții echipei manageriale a instituției, cu șefii subdiviziunilor instituționale, coordonatorii programelor de studii superioare de master Relații internaționale, Administrare publică, Management și cadrele didactice care asigură procesul de studii, precum și cu studenți ai programelor respective, dar și absolvenți și potențiali angajatori ai AAP. De asemenea, au asistat la activități la didactice/de evaluare, au vizitat spațiile educaționale și de cercetare din cadrul AAP.

La finalizarea activităților de evaluare externă președinta Comisiei ANACEC, Larisa Bugaian, a menționat că procesul de evaluare este o provocare pentru orice instituție de învățământ, dar și un schimb util de experiență în vederea îmbunătățirii procesului educațional.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.