Noutăţi

ZIUA EUROPEI 2021: ÎMPREUNĂ EXTINDEM ORIZONTUL PENTRU EDUCAȚIE

Ziua Europei (9 mai) este, anual, o sărbătoare a păcii și a unității pe Vechiul Continent. Data are o încărcătură aparte deoarece marchează ziua istorică din anul 1950, în care a fost pronunțată declarația ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa și Germania, precursorul Uniunii Europene. Data de 9 mai nu reprezintă doar apariția acestui proiect care a schimbat viața și istoria Europei, ci reprezintă și aniversarea marii comunităţi din care fac parte toţi cetăţenii Uniunii Europene, o zi a bucuriei de a trăi împreună în pace și liniște, o zi a voinţei de solidaritate, chiar dacă, din nefericire, ne aflăm cu toții într-o perioadă dificilă marcată de pandemia COVID-19.

Dezvoltarea sferei publice are implicaţii profunde asupra legitmităţii democratce. Existenţa ei nu este numai o condiţiea societăţilor democratce, ci şi un instrument esenţial care să facă auzită vocea cetăţenilor, este o dovadă a recunoaşterii şi legitmităţii insttuţiilor UE.

Politicile educaţionale sunt privite ca politici comunitare. Schimbarea se poate observa, deoarece în timp ce Tratatul de la Roma priveşte educaţia ca o competenţă naţională, conform Tratatului de la Maastricht, Comisia Europeană veghează şi asupra acestui domeniu de specialitate. Statele membre ale Uniunii Europene pot armoniza politicile lor educaţionale pe principiul de coordonare deschisă.

În atenția studenților, învățământ cu frecvență redusă, anul I

A fost publicat Orarul examenelor (în regim online), ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, anul I, semestrul II, perioada 17 – 24 mai 2021, pe programe:

Drept public

Management

Programele de master online: experiența acumulată și perspective de valorificare

În perioada 4 -5 mai curent, Departamentul studii superioare de master al Academiei de Administrare Publică a desfășurat Seminarul metodic în format online cu genericul „Organizarea și realizarea studiilor la programele de master online: experiența acumulată și perspective de valorificare”, moderat de decanul Departamentului, Ion DULSCHI, doctor, conferențiar unversitar. La lucrările seminarului au participat profesori ai Academiei, cadrele științifico-didactice, metodiștii de la catedrele Științe administrative, Economie şi management public, Științe juridice, Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale.

În cadrul seminarului au fost abordate obiectivele ce țin de organizarea activităților de instruire la distanță la programele de master în condițiile pandemiei, utilizarea platformelor electronice în realizarea studiilor la distanță în scopul asigurării calității și pregătirii cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al țării. În context, profesorii catedrelor departamentului și-au expus punctele de vedere, experiența privind realizarea lecțiilor teoretice și practice la distanță, a lucrului individual la distanță. Vorbitorii au apreciat tehnologiile informaționale, în speță, platforma ZOOM, ca fiind foarte bune, ele oferind posibilități de a utiliza diferite metode și forme de predare a cursurilor, precum flexibilitatea, complexitatea de combinare a diferitor forme de predare a materialului, interactivitatea, continuitatea, ceea ce determină o conlucrare constructivă și eficientă între profesori și studenții-masteranzi. A fost accentuat și faptul prezenței, practic, 100% a studenților-masteranzi la orele online.

Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti

Paștele este cea mai veche și sacră sărbătoare a creștinității, care aduce întregii omeniri speranța mânturii și a vieții veșnice prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Sărbătoarea Învierii Domnului este pentru fiecare dintre noi acel miracol divin ce ne întărește în suflet și în cuget, ne dă încrederea sfântă de a depăși momentele de grele încercări prin care trecem acum, ne dă speranță și ne îndeamnă spre iertare.

Cu toții ne dorim ca Sfintele Sărbători Pascale, Învierea Domnului să ne lumineze calea spre o viață nouă, mai sufletească, să ne întărească în credință și speranță. Sănătatea și fericirea să ne umple de bucurie și gânduri frumoase, iar făclia iubirii să ne însoțească mereu și să nu dispară niciodată din suflet.

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, unica minune divină, care se arată tuturor, este pentru noi toți o stea călăuzitoare, strălucitoare din ceruri, care revarsă asupra noastră bunătate, belșug, bucurii duhovnicești, pace în suflet și în gând.

Este un prilej deosebit să adresez din suflet felicitări și sincere urări de bine colectivului Academiei de Administrare Publică. Vă doresc ca minunea Învierii lui Iisus Hristos să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa și să vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire și speranţă. Înălțătoarea sărbătoare creștină să Vă fie ca o lumină călăuzitoare în misiunea D-voastră nobilă de pregătire a adevăraţilor profesioniști în domeniul administraţiei publice.

Lumina Sfântă a Învierii, ce dăinuie pe vecie, să coboare în sufletele și în inimile noastre și cu sufletul curat să spunem împreună HRISTOS A ÎNVIAT!

Un Paște fericit alături de cei dragi!

Oleg BALAN,
rector al Academiei de Administrare Publică,
doctor habilitat, profesor universitar

A fost tipărit nr. 8 (597), aprilie 2021, al ziarului „Funcționarul Public”

Ziarul se deschide cu frumoasa și sufleteasca felicitare a rectorului Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, cu prilejul Sfintelor Sărbători Pascale, adresată colectivului Academiei, dorind ca Înălțătoarea sărbătoare creștină să fie ca o lumină călăuzitoare în misiunea nobilă de pregătire a adevăraţilor profesioniști în domeniul administraţiei publice.

Tot în prima pagină este reflectat un eveniment deosebit din viața Academiei – a fost arborat Drapelul de Stat al Republicii Moldova, ce se înalță în fața blocului central alături de Drapelul Academiei și al Uniunii Europene. După cum a menționat rectorul, este semnificativ faptul că acest eveniment se desfășoară de Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova.

La rubrica „Viața Academiei” sunt reflectate și alte evenimente ale instituției. Astfel, în pag. 2 sunt publicate materialele, intitulate „Senatul Academiei a aprobat lista candidaturilor pentru mențiune” și „Schimb de experiență şi bune practici în cadrul mesei rotunde de totalizare a cursului „Management şi Leadership”; în pag. 3 – materialul „Instrumentele asigurării securității naționale în condițiile securității globale”, semnat de Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filosofie, Profesor Jean Monnet, coordonator al Proiectului; iar în pag. 4 – 5, Tudor LEANCĂ, șef Direcție generală logistică, face o amplă prezentare a acestei subdiviziuni, ce constituie o trecere în revistă a dezvoltării dirabile a bazei tehnico-materiale și logisitce a Academiei la nivelul cerințelor zilei de azi.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.