Noutăţi

O nouă Alianță academică București – Chișinău (Aa.B-C): SNSPA, Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Administrare Publică din Chișinău

Vineri, 30 iulie 2021, reprezentanți ai conducerii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Universității de Stat din Moldova (USM) și Academiei de Administrare Publică din Chișinău au participat la prima întâlnire care a avut ca scop consolidarea cooperării între cele trei instituții de învățământ superior de prestigiu din România și Republica Moldova, pentru atingerea unor obiective noi și orizonturi ambițioase, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Subiectele abordate în cadrul primului dialog, desfășurat online, între cele trei universități, au vizat perspectivele colaborării în vederea constituirii unei noi Alianțe academice București – Chișinău (Aa.B-C), care are ca obiectiv principal dezvoltarea capacității administrative și a resurselor umane, implementarea de proiecte strategice, de cercetare și formare, cu finanțare europeană.

La discuții au participat: prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu, Președintele Senatului SNSPA, prof. univ., dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, conf. univ., dr. Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova, prof. univ., dr. hab. Oleg Balan, rectorul Academiei de Administrare Publică din Chișinău, alături de prorectori, decani și cadre didactice din cele trei universități.

A fost tipărit numărul dublu, 13- 14 (602-603),iulie 2021, al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină este publicat materialul despre ședința Senatului Academiei de Administrare Publică, prezidată de președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. În cadrul ședinței au fost examinate mai multe chestiuni incluse pe ordinea de zi, inclusiv care țin de unele totalizări ale anului de studii. În partea de jos a acestei pagini este publucat avizul privind admiterea la Academia de Administrare Publică la studii superioare de master pentru anul de învățământ 2021 – 2022. Avizul propriu-zis, care include programele de studii și condițiile de depunere a actelor, este publicat în pag. 3, la rubrica „Admiterea 2021”. Iar în pag. 4, la aceeași rubrică, sunt inserate unele opinii ale absolvenților și studenților-masteranzi despre oportunitățile oferite de Academia de Administrare Publică pentru o carieră profesională de succes, fiind promovată imaginea instituției unice de profil privind pregătirea cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al țării.

Aceeași tematică este abordată în pag. 2, la rubrica „Viața Academiei”, în care este reflectată Festivitatea de înmânare a diplomelor unei noi promoții de absolvenți ai Academiei de Administrare Publică. Rectorul Oleg Balan a menționat cu această ocazie că noua promoție de absolvenți ai Academiei de Administrare Publică este rezultatul realizării Comenzii de stat de pregătire a personalului din și pentru serviciul public, fiind, totodată, o confirmare a necesității pregătirii specialiștilor profesioniști pentru serviciul public din Republica Moldova.

Rubrica „Viața Academiei” este prezentă și în pag. 5 – 6, în care sunt inserate materialele: „Ceremonia de înmânare a certificatelor de absolvire a cursului de formare managerială „Management și leadership” (autor - Aurelia ȚEPORDEI, director Departament Dezvoltare profesională); „Ședința de totalizare a auditului intern al SMC” (autor - Tatiana SAVCA, șefa Serviciului de Management al Calității); „Academia de Administrare Publică a semnat un Acord de cooperare cu Secretariatul Consiliului Adunării Interparlamentare CSI” (autor – Sergiu VLĂDICĂ, șef Direcție editorială); „Antreprenoriatul social promovat la Academie” (autor - Dinu MANOLE, șef Direcție relații internaționale și dezvoltare).

SPECIALISTE/ȘTI DIN SUBDIVIZIUNILE FINANȚE AU DISCUTAT ASPECTE ALE PROCESULUI BUGETAR SENSIBIL LA DIMENSIUNEA DE GEN

Reprezentantele/ții Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal au discutat, pe parcursul a două zile, aspecte ce țin de bugetarea sensibilă la gen, în cadrul unui curs de dezvoltare profesională organizat de către Academia de Administrare Publică și Entitatea UN Women.

În prima zi, formatoarea cursului, dna Tatiana Tofan, dr. în economie, conferențiar universitar, s-a referit la abordarea integratoare a egalității de gen, venind cu o analiză a progresului înregistrat la nivel global, regional și național prin intermediul indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen. Analizând cadrul conceptual și legal al acestui aspect, au fost accentuate direcțiile strategice privind asigurarea de gen la nivel național.

ABORDAREA INTEGRATOARE A DIMENSIUNII DE GEN – SUBIECTUL DE BAZĂ AL CURSULUI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Cum să percepem corect egalitatea de gen și să aplicăm cadrul juridic în domeniul dat; cum se pot identifica situațiile de inegalitate de gen în cadrul instituției; care sunt soluțiile de remediere a discriminărilor de gen; cum putem asigura principiul trasabilității a dimensiunii de gen în documentele de politici sectoriale - acestea au fost principalele așteptări ale participanților/telor la cursul de dezvoltare profesională „Egalitatea de gen în administrația publică. Analiza actelor/deciziilor din perspectiva egalității de gen”, desfășurat în perioada 19-20 iulie 2021 pentru personalul cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului general al Poliției, Inspectoratului general pentru Situații de Urgență, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal.

A FINALIZAT CEL DE-AL DOILEA CURS „NEDISCRIMINAREA ȘI EGALITATEA DE GEN”

Specialiștii/tele din subdiviziunile resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Poliție au participat, în zilele de 19 și 20 iulie curent, la cursul de dezvoltare profesională „Nediscriminarea și egalitatea de gen”, organizat de Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Entitatea UN Women și cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.