Noutăţi

SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR

Școala Doctorala a Academiei de Administrare Publică

 anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 „Dimensiuni tranzitorii ale autonomiei locale în Republica Moldova.

 Candidat: Anastasia ȘTEFANIȚA.

SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR

Școala Doctorală a Academiei de Administrare Publică

 anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 „Diplomația sportivă ca instrument al politicii externe și factor „soft power”.

 Candidat: Anton POPOV.

 Specialitatea: 561.01 – Teoria, metodologia politologiei: instituții și procese politice.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ A SEMNAT UN ACORD DE COLABORARE CU CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acordul a fost semnat astăzi, 25 mai 2022, de către rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat în drept, profesor universitar, și Victoria MUNTEAN, director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter Personal. La eveniment au participat reprezentanți din ambele instituții.

Prezentul Acord de colaborare stabilește cadrul general de cooperare, reciproc avantajos, între Părți, în scopul consolidării capacităților funcționale ale instituției și a resurselor umane, capabile să contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului și la consolidarea integrității instituționale.

Gestionarea eficientă a conflictelor

Conflictele se află peste tot în jur: în viața noastră personală, în cea profesională și peste tot în lume. Vestea bună este că putem învăța să le gestionăm, în așa fel încât idea de conflict să ajungă să aibă o conotație mai curând pozitivă decât negativă.

Cursul de dezvoltare profesională cu genericul ,,Gestionarea eficientă a conflictelor” realizat de Academia de Administrare Publică în perioada 25 – 27 mai este tocmai orientat spre formarea competențelor de gestionare, rezolvare constructivă a conflictelor, soluţionare a situațiilor problematice cu care se confruntă în activitatea profesională.

UN NOU CURS DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PENTRU FUNCȚIONARII/ELE DIN CADRUL UNITĂȚII GENDER DIN APL

Pornind de la misiunea de bază a unităților gender - de promovare a egalităţii între femei şi bărbaţi în instituţia în care activează, funcționarii/ele din cadrul unității gender din autoritățile publice locale de nivelul II au participat în zilele de 18 și 19 mai curent la cursul de dezvoltare profesională „Egalitatea de gen în administrația publică”, organizat în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN

În cuvântul de inaugurare a cursului dna Emilia Rusu, ofițeră de program din cadrul Entității Un WOMEN și dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională au evidențiat rolul unităților gender în promovarea abordării integratoare a dimensiunii de gen în toate politicile, procesele și activitățile instituționale, dar și în asigurarea respectării legislației în domeniu în cadrul autorităților administrației publice locale.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.