Cercetări ştiinţifice / Proiecte

Tema de cercetare a Laboratorului științific Economie și management publiceste:

Eficientizarea economiei și managementului public în Republica Moldova”.

În afară de tematica dată, în cadrul Laboratorului științific s-au mai realizat și se realizează următoarele proiecte naționale:

I. Proiecte în realizare

Membrii catedrei (dna. Vaculovschi E., dr., conf. univ., Abramihin C., dr., conf. univ.) sunt membri ai echipei de cercetare în cadrul 

Programului de Stat (2020-2023) cu tema: „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă” cifrul 20.80009.1606.09.

II. Proiecte realizate

1. Proiect de cercetare științific fundamental ”Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrulRepublicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană ”.

Cifrul proiectului: 15.817.06.28F

Conducătorul proiectului: Tofan Tatiana, doctor în economie, conferențiar universitar

Termen de realizare: 2015–2018

 

2. Proiect de cercetare științific fundamentalEvaluarea managementului resurselor umane în administrația publică din Republica Moldova și determinarea indicatorilor de calcul al necesarului de personal pentru crearea unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere.

Cifrul proiectului: 11.817.08.83F

Conducătorul proiectului: Cojocaru Svetlana, doctor în economie, conferențiar universitar

Termen de realizare: 2011–2013

Adeverință de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare științifică AGEPI: nr. 963 din 18.07.2014 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.