Specializări / discipline

Program de master de profesionalizare DREPT PUBLIC

Cod

 

Modul / Disciplina

 

F.01.O.001

 

 

Organizarea statală a puterii

F.01.O.002

 

Dimensiuni juridice ale parlamentarismului contemporan

F.01.O.003

M I

Metodologia şi probleme actuale de cercetare în domeniul dreptului

Metodologia dreptului / Probleme actuale de cercetarea în domeniul dreptului

F.01.O.004

M II

Drept constituţional comparat

Instituţii de drept constituţional în ţările UE /  Sisteme constituţionale a ţărilor membre ale UE

S.01.O.005

 

Instituţia răspunderii juridice în dreptul public

S.01.O.006

 

Activitatea notarială a administrației publice

S.02.O.007

M III

Instituții europene

Drept instituțional al UE / Reglementarea juridică a funcţiei publice în ţările UE

S.02.O.008

 

Mecanisme de asigurare a supremației constituției

S.02.O.009

M IV

Mecanisme de control în administraţia publică

Controlul administrativ / Controlul jurisdicţional

S.02.A.010

S.02.A.011

 

Hermeneutica juridică

Dreptul achiziţiilor publice

S.02.A.012

S.02.A.013

 

Administrarea finanţelor publice

Regimul juridic al actelor administrative

S.02.A.014

S.02.A.015

 

Garanţii privind dreptul la muncă şi protecţie socială

Particularităţile răspunderii juridice în dreptul administrați

 

Program de master de profesionalizare ANTICORUPȚIE

Cod

 

Modul / Disciplina

F.01.O.001

 

Concepţii actuale ale dreptului

F.01.O.002

 

Instituții și mecanisme în administrația publică

F.01.O.003

M I.

Metodologia şi probleme actuale de cercetare în domeniul dreptului

Metodologia dreptului / Probleme actuale de cercetarea în domeniul dreptului

F.01.O.004

 

Calificarea infracţiunilor de corupţie

F.01.O.005

M 2.

Politici publice anticorupţie

Politici anticorupţie la nivelul Uniunii Europene/ Politici anticorupție naționale

S.01.O.006

 

Aspecte criminologice privind infracţionalitatea funcționarilor publici şi a demnitarilor

S.01.O.007

 

Teoria funcţiei publice şi a actelor administrative

S.01.O.008

 

Răspunderea contravenţională şi penală a funcționarilor publici şi demnitarilor

S.01.O.009

 

Drepturile omului în procesul penal

S.01.O.010

M 3.

Drept internațional

Drept internaţional penal/ Asistența juridică internațională în materie penală

S.01.A.011

S.01.A.012

 

Competențe și proceduri de combatere a corupției

Sistemul național de integritate

S.01.O.013

S.01.A.014

 

Procedura examinării infracțiunilor săvârșite de funcționari publici și demnitari

Condiții determinatorii ale calității și eficienței justiției contemporane

S.01.A.015

S.01.A.016

 

Reglementări internaţionale şi naţionale privind prevenirea și combaterea corupției

Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului

S.01.A.017

S.01.A.018

 

Integritatea funcţionarilor publici şi a demnitarilor

Prevenirea şi combaterea corupţiei în procesul achiziţiilor publice

S.01.A.019

S.01.A.020

 

Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici şi demnitarilor

Integritatea instituțională

S.01.A.021

S.01.A.022

 

Executarea sancţiunilor aplicate funcţionarilor publici şi demnitarilor

Conflictul de interese


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.