Scop și obiective

Actualmente, relaţiile internaţionale nu mai pot fi percepute doar ca relaţii politice (interstatale), ele obligatoriu trebuie să fie abordate şi din perspectiva concepţiei lui J. Rosenau – „post relaţii internaţionale”, fapt care impune necesitatea luării în calcul a actorilor nestatali, ce se află într-o permanentă şi bine structurată colaborare internaţională: corporaţiile internaţionale; băncile; structurile economice internaţionale; agenţii economici cu pondere regională şi globală; marii speculanţi financiari; comunitatea ştiinţifică şi organizaţiile societăţii civile de pe mapamond. În acest sens, statul în relaţiile internaţionale nu mai este singurul actor, el fiind nevoit să concureze/colaboreze cu antipodul său – actorii nestatali, care au devenit nu doar extrem de diverşi şi influenţi, dar şi deconectaţi, în mod normal, de la sfera monitorizării politice, fiind totodată implicaţi în marile politici internaţionale şi globale.

Necesitatea unei asemenea publicaţii ştiinţifice este motivată şi din perspectiva caracterului omniprezent al relaţiilor internaţionale, care marginalizează din ce în ce mai insistent politica internă a statului, fiind impus să se ţină cont de rigorile dreptului internaţional, setul de standarde şi angajamente care intervin în procesul de aderare la organizaţiile internaţionale sau la una din comunităţile statale, de valorile promovate de marile puteri ale lumii.

Astfel, Academia de Administrare Publică, în colaborare cu partenerii universitari, comunitatea analitică, vor pune pe rol cercetarea, dezbaterea, comprehensiunea şi socializarea, inclusiv a acestui complex proces – parte a metadomeniului relaţii internaţionale.

În acest sens, în Occident (în ultimul timp şi în Rusia), potenţialul ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale este calificat drept unul de importanţă strategică de rând cu potenţialul economic şi militar, SUA plasându-l pe primul loc.

Activizarea şi consolidarea acestui potenţial strategic eventual va oferi posibilitatea comprehensiunii adecvate a întregului complex de relaţii internaţionale, formării unui sistem decizional eficient în politicile externe şi internaţionale; instituţionalizării unui mecanism de compensare a diminuatelor potenţiale militar şi economic ale Republicii Moldova.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.