Procesul de recenzare

Articolele ştiinţifice primite de SAE trec prin Instituţia de recenzare.

Politica de recenzare este double-blind peer review (evaluarea de către doi referenți independenți a fiecărui articol) anonimă. Colegiul de redacție selectează recenzenții și aprobă lista acestora, care se face publică pe pagina web.

Recenzia se scrie în limba română sau în limba în care a fost scris articolul, însoţită de semnătura autentificată a recenzentului (cu indicarea titlului științific/științifico-didactic).

Doctoranzii prezintă suplimentar recenzia conducătorului ştiinţific.

Recenzia este elaborată în conformitate cu structura prezentată în anexa nr. 3.

Colegiul redacţional îşi asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela, după caz, la alt recenzent al articolului.

Decizia prind publicarea sau excluderea articolului în/din numărul revistei se ia la şedinţa colegiului redacţional.

Într-un număr al revistei se publică, de regulă, doar un articol al unui autor sau coautor.

Originalele recenziilor sunt păstrate în SAE.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.