Politica editorială

Politica editorială a revistei vizează susţinerea cercetătorilor în promovarea rezultatelor investigaţiilor desfăşurate în cadrul Laboratoarelor specializate: Interesul naţional şi procese integraţioniste contemporane; Relaţii economice internaţionale; Drepturile şi libertăţile persoanei: probleme actuale, oferindu-le autorilor posibilitatea să-şi exprime opiniile şi concepţiile originale despre diverse aspecte ale politicii interne şi externe a Republicii Moldova, despre integrarea europeană, integrarea regională, riscurile şi provocările globalizării, despre securitatea naţională. Inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.

Revista publică articole care respectă standardele aplicate publicaţiilor ştiinţifice, ceea ce înseamnă că acestea n-au fost publicate în alte reviste, cărţi sau edituri; abordează teme actuale pentru teoria şi practica politică, economică şi judiciară din Republica Moldova. De asemenea, sunt solicitate articole de la cadrele universitare, angajate la instituţiile cu care IRIM colaborează (peste 50 de instituţii din afara ţării).

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.