Politica de acces deschis

Revista se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, în baza Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY) (aprobat de Senatul IRIM, proces-verbal nr. 10 din 10.05.2017) și asigură accesul la publicația în cauză.

De asemenea, promovează şi asigură distribuirea revistei ştiinţifice, susţine paradigma accesului liber, pentru a oferi mai multe beneficii ştiinţei şi societăţii moldoveneşti. În acest scop, Revista este plasată integral pe pagina WEB a instituţiei, este transmisă bibliotecilor din ţară şi de peste hotare. Astfel, IRIM se angajează să difuzeze rezultatele cercetării finanţate din fonduri publice şi proiectele bazate pe principiile Accesului Deschis; să stimuleze cercetătorii să sprijine Accesul Deschis, prin publicarea articolelor în reviste cu Accesul Deschis.

Conform definiției pentru acces deschis din Inițiativa Accesul Deschis de la Budapesta, utilizatorii au dreptul de a „citi, descărca, copia, distribui, imprima căuta sau crea link” la textele integrale ale articolelor.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

„Accesul deschis” permite ca literatura de cercetare evaluată colegial să fie liber disponibilă pe internetul public, fiind permis oricăror utilizatori să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să trimită la textele integrale ale acestor articole, să le parcurgă pentru a le indexa, să le paseze ca date unui software sau să le folosească în orice scop legal fără, nici o barieră financiară, legală sau tehnică, altele decât cele inseparabile de accesul în sine la internet. Singura limitare privind reproducerea sau distribuția, precum și singurul rol al drepturilor de autor în acest domeniu este că oferim autorilor control asupra integrității propriei opere și drepturile de a fi recunoscuți și citați cum se cuvine.

Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut în special de Inițiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta (BOAI), de inițiativele de la Berlin şi Bethesda.

În ţara noastră, politica de stat în domeniul ştiinţei şi inovării se desfăşoară în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Nr. 259 din 15.07.2004, care oferă acces garantat la informaţii ştiinţifice.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.