Misiune, obiective şi sfere de activitate

Misiunea Revistei este de a contribui, prin publicarea şi promovarea materialelor metodico-ştiintifice, cu alte mijloace disponibile, la realizarea sarcinilor educaţionale puse în faţa Academiei de Administrare Publică în vederea formării specialiştilor de înaltă calificare, de/voltării profesionale continue a personalului din serviciul public, asigurării informaţionale şi ştiinţifico-metodice a activităţii autorităţilor publice.

Obiectivele Revistei sunt:

 • selectarea şi publicarea lucrărilor din sfera teoriei şi practicii administraţiei publice, a studiilor din domeniul dreptului, economiei, finanţelor, managementului, a unor traduceri din publicaţiile internaţionale, dezbaterilor şi interviurilor cu personalităţi ale vieţii academice, economice şi politice, precum şi a recenziilor şi a semnalelor editoriale din spaţiul ştiinţei administraţiei;
 • stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte publicaţii şi instituţii de învăţământ superior şi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare în interes de scrviciu;
 • reflectarea sistematică şi profundă a activităţii ştiinţifice şi metodico-didactice a Academiei de Administrare Publică.

Entităţile editoriale tematice ale Revistei sunt:

 • administrarea publică: teorie şi practică;
 • societatea civilă şi stalul de drept;
 • economie şi finanţe publice;
 • instruirea funcţionarilor publici: strategii şi tehnologii noi;
 • relaţii internaţionale şi integrare europeană;
 • tribuna tânărului cercetător;
 • pagini din istoria administraţiei publice;
 • evenimente editoriale.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.