Instrucțiuni pentru autori

Modalități de prezentare a articolelor

Articolele se prezintă pe suport de hârtie (conform cerințelor stabilite față de conținutul articolului) și pe suport electronic, utilizând adresa de e-mail: aap.editura@yahoo.com

Articolele pot fi prezentate în limba română, limba engleză, limba rusă, limba franceză (conform structurii stabilite prin prezenta procedură).

Articolele prezentate pe suport de hârtie sunt semnate de autor cu indicarea datei prezentării.

La prezentarea articolelor pe suport de hârtie, autorii vor depune o Declaraţie, pe propria răspundere, că materialele respective nu au fost plagiate, aceştia asumându-şi întreaga responsabilitate şi acceptând că Revista este exonerată de orice acuzaţie de fraudare a copyright-ului. De asemenea, în Declarație, autorii vor enumera (dacă au) publicații WoS sau Scopus (formularul declarației este prezentat în anexa nr. 2).

La prezentarea articolelor pe suport electronic autorul este informat de către SAE despre primirea acestora, prin expedierea mesajului electronic.

 

Cerințe față de articolele propuse pentru publicare

Articolul va corespunde următoarei structuri:

- Titlul articolului (Times New Roman, Bold, Font – 14, centrat).
- Autorul articolului (Prenumele, numele, titlul ştiinţific/științifico-didactic, instituţia, funcția).
- Rezumat (Times New Roman, 10pt, cursiv, aproximativ 300 de semne, în limba engleză (franceză) şi română).
- Cuvinte-cheie.
- Textul articolului (Times New Roman, Font - 14).
- Concluzii
- Bibliografia.
- E-mail-ul.

Condiții generale de tehnoredactare:
- interval - 1,5;
- Paper size: A4 210 x 297 mm,
- Margins: top – 15 mm, bottom– 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm.

Volumul articolului:

- până la 12 pagini A4 pentru deținătorii titlurilor științifice / științifico-didactice de doctor/ doctor habilitat, conferențiar/ profesor universitar.
- până la 8 pagini A4 pentru doctoranzi și masteranzi.

Elementele grafice (tabele şi figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în text. Toate elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire (deasupra tabelului, sub figură), număr de ordine, sursă (sub element) şi informaţie suplimentară (note, legendă). Se admit figuri scanate de înaltă calitate.

Bibliografia se plasează la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume, iniţiala prenumelui, titlu, editură, an, pagini – Times New Roman, Font – 12, Alignment left). Bibliografia va conţine, cel puțin, 5 surse bibliografice.
 

Termenele de prezentare a articolelor

Articolele către publicare se vor prezenta la SAE conform următorului grafic:

  • pentru publicare în nr. 1: 02 ianuarie – 25 februarie;
  • pentru publicare în nr. 2: 01 aprilie – 25 mai;
  • pentru publicare în nr. 3: 01 iulie – 25 august;
  • pentru publicare în nr. 4: 01 octombrie – 25 noiembrie.

În cazul necesității de a modifica articolul și neprezentării acestuia în termenul stabilit pentru publicare la etapa de prezentare, articolul modificat va fi publicat în următorul număr al revistei, despre aceasta fiind informat autorul în termen rezonabil.

Articolele care nu vor corespunde cerințelor stabilite în prezenta procedură, nu vor fi acceptate, despre aceasta fiind informat autorul în termen rezonabil.

Manuscrisul articolului nu se restituie.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.