Forum - Acasă

Forum privind dezvoltarea locală şi regională 
Open Forum on Local and Regional Development 

Academia de Administrare Publică, 2016 - 2021


Acasă AAP | Forum 1 | Forum 2 | Forum 3 | Forum 4 | Forum 5 | Resurse Internet | Misunea forumului | Forumurile tematice | Contacte

Ultima actualizare: 28.05.2021


 

Misiunea forumului

Una dintre cele mai mari provocări în procesul actual de reformă în Republica Moldova este  dezvoltarea unei administrații publice eficiente și responsabile, care activează conform normelor de drept, oferă servicii de calitate pentru cetățeni și joacă un rol activ în dezvoltarea țării. În Acordul de Asociere UE-Moldova din 2014, Republica Moldova s-a angajat realizeze o astfel de reformă, iar Uniunea Europeană a promis o sprijine printr-o cooperare intensă. Reforma se va concentra, în special, pe nivelul local și regional, dat fiind faptul , în ciuda tuturor reformelor și eforturilor anterioare, orașele și zonele rurale se confruntă cu provocări serioase și suferă din cauza migrației. Reforma administrației publice în Republica Moldova înseamnă, în primul rând, promovarea dezvoltării locale și regionale.

Timp de câțiva ani au loc discuții intense cu privire la reformă, susțnute și de către partenerii internaționali. Discuțiile se concentrează în mare parte,  asupra subiectelor ce vizează descentralizarea și reforma administrativ-teritorială, dar și altor subiecte, nu mai puțin importante, cum ar fi: dezvoltarea regională, îmbunătățirea serviciilor publice, cooperarea dintre autoritățile locale și centrale, cooperarea intercomunală și transfrontalieră. A fost solicitată expertiza experților străini referitor la  subiectele discutate, au fost elaborate studii privind experiențele relevante din țările lorAu fost organizate trei conferințe internaționale cu privire la descentralizare (în 20112015 și 2015șiconferință internațională privind dezvoltarea regională (în 2014), a fost elaborată Strategia de comunicare pentru reforma de descentralizare.

În pofida eforturilor depuse, dezbaterilor intense, rezultatele procesului de reformă sunt încă modesteStrategia Națională de Descentralizare a fost adoptată și pusă în aplicare în 2012, iar în primăvara anului 2016, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a întrebat retoric"Finita la commedia: Adio, descentralizare şi reforme reale!?". Cu toate acestea, discuțiile continuăGuvernul și-a reafirmat, în repetate rânduri, angajamentele față de reforma administrației publice locale și a descentralizării. A fost aprobată de către Guvern o nouă Strategie Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016 – 2020, care a fost transmisă Parlamentului pentru adoptare. În viitor, discuția nu se va concentra doar pe esența reformei, ci și pe motivele pentru care procesul de reformă a adus atât de puține schimbări reale până acum și cum depășească problemele existente.

Academia de Administrare Publicăsusținută de către proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a inițiat organizarea Forumului  deschis pentru dezvoltare locală și regională. Academia este cea mai importantă instituție de învățământ superior care pregătește personal calificat pentru autoritățile publice prin studii de doctorat, masterat, precum și de  dezvoltarea profesională. Datorită personalului său profesionist, a contactelor sale strânse atât cu autoritățile locale, cât și cu cele centrale ale administrației publice, Academia este cea mai potrivită instituție pentru a lansa o platformă de discuții  cu reprezentanții autorităților publice, societății civile privind dezvoltarea locală și regională și reformele necesare. Mai mult decât atât, este cea mai potrivită instituție pentru a asigura un dialog constructiv între cercetători și practicieni.

Forumul deschis se va desfășura în mai multe etape- forumuri tematice-, abordînd teme actuale referitor la dezvoltarea administrației publice la nivel local și regional. Aceasta va încuraja discursurile deschise, va promova înțelegerea reciprocă și va servi drept platformă pentru schimbul de experiențe, studierea bunelor practici și perspective privind provocările și oportunitățile cu care autoritățile se confruntă. Fiecare forum va dura de la 3,5 până la 4,5 ore. Toate forumurile sunt organizate în limba română. Toate materialele distribuite în cadrul forumurilor vor fi disponibile pentru descărcare gratuită de pe paginile web ale forumurilor tematice.

Forumul deschis este adresat tuturor reprezentanților autorităților administrației publice locale și centrale, Agențiilor de Dezvoltare Regională,  Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, altor instituții interesate din Republica Moldova. De asemenea, este adresat organizațiilor non-guvernamentale, cercetătorilor și cadrelor didactice care activează în domeniu, studenților interesați, altor cetățeni.

Pentru informații suplimentare cu privire la forumurile tematice, rugăm consultați site-urile acestora.

 

 

Forumurile tematice

1. Forum 1: Reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova 
    (Vineri, 23.09.2016, 09.30 - 14.00)

2. Forum 2: Dezvoltare regională în Republica Moldova 
    (Vineri, 02.12.2016, 09.30 - 14.00) 

3. Forum 3: Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova
    (Vineri, 24.03.2017, 09.30 - 14.00)

4. Forum 4. Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări

    (Vineri, 20.04.2018, 09.30 - 14.00)

5. Forum 5. Dezvoltarea regională a Republicii Moldova - prerogativă națională

    (Miercuri, 16.06.2021, 09.30 - 14.00)

 

Contacte

Pentru orice întrebări şi sugestii, rugăm  contactaţi Aurelia Ţepordei, director al Departamentului Dezvoltare profesională, e-mail: ddp@aap.gov.md, tel.: 0788 84816.

.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.