Direcții strategice

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfăşoară conform direcţiilor de cercetare: Administrare publică şi Management public, în cadrul a două laboratoare ştiinţifice, de pe lângă catedrele de specialitate, având 4 teme de cercetare:

 

A.    DIRECŢIA DE CERCETARE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Laboratorul ştiinţific nr. 1.Administrarea publică în contextul integrării europene

Tema 1: Modernizarea administraţiei publice în contextul consolidării statului de drept(Catedra Ştiinţe administrative).

Tema 2: Republica Moldova în contextul integrării europene: obiective şi priorităţi(Catedra Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale)

Tema 3: Administrarea publică în contextul integrării europene(Catedra Ştiinţe juridice)

 

B.     DIRECŢIA DE CERCETARE MANAGEMENT PUBLIC

Laboratorul ştiinţific nr. 2.Economie şi management public

Tema 4: Evaluarea managementului public în Republica Moldova şi determinarea factorilor de eficientizare a acestuia în contextul integrării europene(Catedra Economie şi management public).

Activitatea de cercetare este realizată în cadrul laboratoarelor/catedrelor științifice de către personalul didactic cu experiență, conducătorii de doctorat, cadrele didactice și de cercetare tinere, doctoranzi și masteranzi. Laboratoarele ştiinţifice/catedrele, își determină tematica de cercetare, iar instituția susține cercetările în cadrul direcțiilor prioritare cuprinse în temele de cercetare pe plan național și internațional.

Planul instituţional de cercetare ştiinţifică este elaborat de către Direcția știință și doctorat, în baza strategiei Academiei cu privire la activitatea de cercetare, conform temelor prioritare din programele naţionale şi cele internaţionale, prin integrarea planurilor anuale ale unităţilor de cercetare - laboratoarele științifice/catedrele.

Evaluarea se realizează individual, în cadrul laboratorului/catedrei, departamentului. La nivelul Academiei, evaluarea și aprobarea activităţii de cercetare se realizează de către Senat.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.