Direcția cooperare internațională și dezvoltare

Activitatea internaţională a Academiei de Administrare Publică este efectuată de către Direcţia cooperare internaţională și dezvoltare.

Activităţile organizatorice şi funcţionale ale Direcției se desfăşoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Academiei privind relaţiile internaţionale, în modul şi condiţiile stabilite de legislaţia şi actele normative în vigoare ale Republicii Moldova, Statutul Academiei şi Regulamentul Direcției, instrucţiunile şi deciziile respective ale Senatului, Rectoratului şi conducerii Academiei.

În vederea realizării misiunii sale, Direcției îi revin următoarele funcţii de bază:

  • Colaborarea cu instituţiile similare Academiei de peste hotare în domeniul pregătirii şi perfecţionării profesionale a cadrelor în scopul asigurării condiţiilor pentru implementarea experienţei internaţionale privind gestionarea fenomenelor politice şi sociale.
  • Elaborarea şi întreţinerea domeniilor strategice de colaborare ale Academiei cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova şi misiunile diplomatice ale RM de peste hotare, în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire prin cercetarea şi aplicarea experienţei altor ţări.
  • Stabilirea şi dezvoltarea contactelor cu organizaţiile, programele, reţelele şi fondurile internaţionale precum şi cu societatea civilă.
  • Iniţierea, implementarea şi monitorizarea proiectelor internaţionale ale instituţiei.
  • Servirea Direcției drept punct central de informaţie, accesibil tuturor colaboratorilor, profesorilor, masteranzilor, doctoranzilor şi audienţilor Academiei.

Contacte:

Tel.: +373 22 72 38 66

Fax: + 373 22 72 38 63 (anticamera)

E-mail: cooperare@aap.gov.md

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.