Direcţia generală Logistică

Șef Direcție

Tudor Leancă

Anul fondării

2003

Misiunea

Direcţia generală Logistică este o subdiviziune structurală a Academiei, care exercită funcții manageriale de planificare, organizare și coordonare a activităților, ce țin de asigurarea și realizarea procesului de formare a cadrelor din și pentru administrația publica și se subordonează direct Rectorului.

Obiective

  • Monitorizarea și coordonarea activităților subdiviziunilor structurale întru realizarea obiectivelor de bază ale Academiei.
  • Identificarea problemelor prioritare și elaborarea planurilor de acțiuni privind realizarea acestora.
  • Pregătirea avizelor analitice și informative, coordonarea și generalizarea propunerilor pentru elaborarea politicii interne.
  • Monitorizarea activității de cancelarie, gestionării resurselor umane ale institutiei, elaborării, supravegherii și realizării bugetului Academiei, monitorizarea gestionării financiare a veniturilor și a cheltuielilor, administrării bunurilor materiale.
  • Elaborarea pronosticului ce ține de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Academiei.
  • Supravegherea îndeplinirii la comandă a lucrărilor necesare pentru activitățile subdiviziunilor structurale ale Academiei.
  • Asigurarea controlului asupra respectării limitelor alocațiilor aprobate prin ordinul Rectorului de întreținere a mijloacelor de transport,atribuite Academiei conform legislației în vigoare.

Colaborări

În scopul realizării atribuțiilor ce-i revin, Direcţia generală colaboreaza cu subdiviziunile Academiei, precum și cu autoritățile publice și organizațiile nonguvernamentale.

Colaboratori și contacte

Leancă Tudor, șef Direcție, tel. (022)284872, bir. 207

Chîrmici Vasile, șef adjunct Direcție, tel. (022)284077, bir. 102c

Rusu Iurie, șef serviciu administrativ

Costîșina Vera, șef cămin, tel. (022)284077, bir. 101c

Azarov Maria, șef depozittel. (022)735029, bir. 402

Chetrean Oleg, specialist principal, bir. 402

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.