Colegiul de redacție

COLEGIUL REDACŢIONAL

AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

BALAN Oleg - redactor-şef, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar
PALIHOVICI Serghei - redactor-şef adjunct, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
GROZAVU Nistor - prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor în științe tehnice, conferenţiar universitar
BARȚIȚ Igor - director al Institutului Serviciului de Stat și Administrare din cadrul Academiei de Economie Națională și Serviciul Public de pe lângă Președintele Federației Ruse, doctor în științe juridice, profesor
BĂRBULESCU Iordan-Gheorghe - doctor în ştiinţe politice, profesor universitar, preşedinte al Senatului, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Romania
DULSCHI Silvia - şef Direcţie ştiinţă şi cercetare, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică
GORIUC Silvia - şef Catedră ştiinţe juridice, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică
GUCEAC Ion - academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
IJA Nikolai - director al Institutului Regional Odessa al Academiei Naționale de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Ucrainei, doctor în ştiinţe politice, profesor universitar
KERIKMAE Tanel - director al Şcolii de Drept din Tallinn, Universitatea Tehnologică din Tallinn, Estonia, doctor în drept, profesor universitar
KŘÍŽ Jiří - vice-decan pentru afaceri, Facultatea de Afaceri și Management, Universitatea Tehnică din Brno, Cehia, doctor inginer, asistent profesor
MAU Vladimir - rector al Academiei de Economie Națională și Serviciul Public de pe lângă Președintele Federației Ruse, doctor în științe economice, profesor
MORARU Victor - vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, membru corespondent, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar
ZELENSCHI Angela - șef Catedră științe administrative, doctor în filosofie, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică
POPOVICI Angela - șef Catedră științe politice și relații internaționale, doctor in istorie, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică
SOLOMON Constantin - doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar
ȘAPTEFRAȚI Tatiana - doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Catedra științe administrative, Academia de Administrare Publică
TOFAN Tatiana - șef Catedră economie și management public, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică
ȘLEAHTIȚCHI Mihail - doctor habilitat în psihologie socială, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică
MANOLE Tatiana - doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
VIJULIE Violeta - președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Secretar de Stat, România, specialist în comunicare instituțională, trainer autorizat

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.