Articole

Autor(i) Titlu Rubrică Număr DOI
Angela ZELENSCHI Calitatea vieții și formarea valorilor ce dau sens vieții în societatea contemporană Administrarea publică: teorie și practică 2 (110), aprilie - iunie 2021
Liudmila ROȘCA Conlucrarea instituțiilor în statul democratic de drept. modelul uniunii europene Administrarea publică: teorie și practică 2 (110), aprilie - iunie 2021
Natalia CTITOR Sisteme și mecanisme internaționale de protecție a drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova Societatea civilă și statul de drept 2 (110), aprilie - iunie 2021
Василий САКОВИЧ Эволюция представления о безопасности в различных эпохах и культурах в контексте общественно - исторического развития Societatea civilă și statul de drept 2 (110), aprilie - iunie 2021
Tatiana TOFAN Rolul inteligenței emoționale în activitatea managerului de top din instituțiile publice Economie și finanțe publice 2 (110), aprilie - iunie 2021
Tatiana MANOLE Finanțarea învățământului superior în Republica Moldova în bază de cost standard per student echivalent Economie și finanțe publice 2 (110), aprilie - iunie 2021
Ion DULSCHI Formarea și dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică: provocări și soluții
 
Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 2 (110), aprilie - iunie 2021
Aurelia PERU-BALAN Comunicarea strategică și noua diplomație publică: consubstanțialitate și percepție în spațiul public național Relații internaționale și integrare europeană 2 (110), aprilie - iunie 2021
Svetlana CEBOTARI Activitatea organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19 Relații internaționale și integrare europeană 2 (110), aprilie - iunie 2021
Petru FURTUNĂ Pacea democratică în teoria relațiilor internaționale Relații internaționale și integrare europeană 2 (110), aprilie - iunie 2021
Oleg BAXAN Eficiența și eficacitatea instituțiilor publice – instrument de bună guvernare a comunităților locale Tribuna tânărului cercetător 2 (110), aprilie - iunie 2021
Sorin BRADU Considerații ale sistemului serviciilor publice din municipiul botoșani prin prisma reformării administraţiei publice Tribuna tânărului cercetător 2 (110), aprilie - iunie 2021
Nicolae PASCARU Analiza conceptului de licență în activitatea de întreprinzător Tribuna tânărului cercetător 2 (110), aprilie - iunie 2021
Olha PSAROVA Turismul medical: tendințe mondiale și priorități de dezvoltare internă Tribuna tânărului cercetător 2 (110), aprilie - iunie 2021
         
         
Violeta TINCU Forme alternative de gestionare a serviciilor publice locale în Republica Moldova Administrarea publică: teorie și practică 1 (109), ianuarie - martie 2021
Violeta TINCU Alternative Options for Local Public Services Management in the Republic of Moldova Administrarea publică: teorie și practică 1 (109), ianuarie - martie 2021
Ion DULSCHI Cultura profesională a funcționarilor publici – un fundament al administrării publice moderne Administrarea publică: teorie și practică 1 (109), ianuarie - martie 2021
Ion DULSCHI Professional Culture of Civil Servants - a Premise for a Modern Public Administration Administrarea publică: teorie și practică 1 (109), ianuarie - martie 2021
Gheorghe GUȚU Consolidarea cadrului legal privind delimitarea proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale Administrarea publică: teorie și practică
1 (109), ianuarie - martie 2021
Gheorghe GUȚU Strengthening the Legal Framework Regarding the Delimitation of State and Administrative-Territorial Units Public Property Administrarea publică: teorie și practică 1 (109), ianuarie - martie 2021
Mariana ODAINIC,
Natalia CHIPER
Unele aspecte privind contestarea actelor/faptelor autorității contractante la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor Societatea civilă şi statul de drept 1 (109), ianuarie - martie 2021
Boris NEGRU Legalitatea, ordinea legală, disciplina, democraţia Societatea civilă şi statul de drept 1 (109), ianuarie - martie 2021
Tatiana MANOLE,
Rina ȚURCAN
Provocările economiei și impactul asupra mediului ambiant Economie și finanțe publice 1 (109), ianuarie - martie 2021
Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA Schimbarea paradigmei: de la creșterea economică la crearea durabilă a valorii Economie și finanțe publice 1 (109), ianuarie - martie 2021
Silvia DULSCHI Participarea Academiei de Administare Publică în proiecte și la forumuri științifice - premisă a calității cercetării Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (109), ianuarie - martie 2021
Traian ROPOT,
Muhua WANG,
Francis STONIER
Îmbunătățirea calității învățământului superior prin implicarea studenților utilizând experiența cursului ca variabilă de mediere Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (109), ianuarie - martie 2021
Traian ROPOT,
Muhua WANG,
Francis STONIER
How Student Engagement Can Improve the Quality of Undergraduate Education Using Course Experience as a Mediating Variable Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (109), ianuarie - martie 2021
Nicolae ŢÂU,
Ibrahim Mustafa Sharfeldin MOHAMMEDELKHATIM
Abordarea teoretică a mediului internațional de afaceri Relații internaționale și integrare europeană 1 (109), ianuarie - martie 2021
Stela SPÎNU Educația pentru toleranță în contextul globalizării Relații internaționale și integrare europeană 1 (109), ianuarie - martie 2021
Svetlana CEBOTARI Relațiile ruso-americane post maidan 2014 Relații internaționale și integrare europeană 1 (109), ianuarie - martie 2021
Anastasia ȘTEFANIȚA Aspecte conceptuale privind autonomia locală Tribuna tânărului cercetător 1 (109), ianuarie - martie 2021
Ana SACARA Modelul social european – instrument de coeziune între statele Uniunii Europene Tribuna tânărului cercetător 1 (109), ianuarie - martie 2021
Flavia Alexandra MĂRGINEAN Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective Tribuna tânărului cercetător 1 (109), ianuarie - martie 2021
         
         
Victor SACA Structura interesului public în condițiile societății în schimbare Administrarea publică: teorie și practică 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Silvia DULSCHI Sistemul administrativ - componentă a mediului social Administrarea publică: teorie și practică 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Angela POPOVICI,
Corneliu POPOVICI
Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici Administrarea publică: teorie și practică 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Violeta TINCU,
Lucia IFTODII
Bune practici de creare și promovare a imaginii autorităților administrației publice locale în comuna Șolcani, raionul Soroca Administrarea publică: teorie și practică 2 (102), aprilie - iunie 2019  

Nicolae ROMANDAȘ,
Eduard GURIN

Reglementări privind dreptul salariatului la contestarea sancțiunilor disciplinare Societatea civilă şi statul de drept 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Natalia CHIPER Principiul autonomiei locale: aspecte teoretice Societatea civilă şi statul de drept 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Tatiana MANOLE Finanțarea învățământului public - o strategie prioritară și sustenabilă a Guvernului Republicii Moldova Economie și finanțe publice 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Natalija PIROZHENKO,
Tatiana FOLHINA
Analiza experienței internaționale în domeniul economisirii energiei în domeniul serviciilor comunale Economie și finanțe publice 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Tatiana SAVCA Cadrul european privind utilizarea dronelor: între probleme și realizări Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Rodica RUSU Aspecte generale privind profilul migrațional al migranților din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii Relații internaționale și integrare europeană 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Alexandru A. GRIBINCEA Specificul transformărilor și cadrul reglementărilor inovaționale și transferului tehnologic Tribuna tânărului cercetător 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Sayed SAYED Relațiile guvernului israelian A. Sharon cu administrația J. Bush în problema palestiniană (2001-2005) Tribuna tânărului cercetător 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Alexandru TOMA Planificarea resurselor umane necesare și dezvoltarea capacităților în evaluarea impactului social al proiectelor și programelor în administrația publică Tribuna tânărului cercetător 2 (102), aprilie - iunie 2019  
116Nikolai SMOKVIN Repere administrative strategice privind asigurarea dezvoltării stabile a teritoriilor rurale Tribuna tânărului cercetător 2 (102), aprilie - iunie 2019  
124Dumitru POPILEVSCHI Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord Tribuna tânărului cercetător 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Danaia BEȚIVU Gestiunea și coordonarea turismului fluvial în Uniunea Europeană Tribuna tânărului cercetător 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Alexandru ROMAN Istoria neamului o fac oamenii săi Recenzii 2 (102), aprilie - iunie 2019  
         
         
Ion DULSCHI Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici Administrarea publică: teorie și practică 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Angela ZELENSCHI Dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în asigurarea securității comunitare Administrarea publică: teorie și practică 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Silvia DULSCHI Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene Administrarea publică: teorie și practică 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Ion GUCEAC Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor Societatea civilă şi statul de drept 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Silvia GORIUC,
Natalia CHIPER
Răspunderea contravențională în cazul încălcării legislației electorale Societatea civilă şi statul de drept 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Elena VACULOVSHI,
Cezara ABRAMIHIN
Aspecte teoretice ale ergonomiei în proiectarea locului de muncă al funcționarului public Economie și finanțe publice 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Lilia DRAGOMIR,
Ina DARII
Importanța planificării strategice la nivelul comunităților locale în Republica Moldova Economie și finanțe publice 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Veronica BUTNARU,
Ana CULEA
Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte Economie și finanțe publice 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN Relevanța proiectului LNSS asupra dezvoltării profesionale a personalului de bibliotecă, academic și a funcționarilor publici Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Nicolae ȚÂU Aspecte teoretice privind riscul și incertitudinea în deciziile economice Relații internaționale și integrare europeană 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Alexandru GRIBINCEA Globalizarea economică versus dezvoltarea durabilă Relații internaționale și integrare europeană 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Liana MANCIU Reflecții doctrinare asupra rolului organizațiilor internaționale în menținerea păcii și stabilității mondiale Tribuna tânărului cercetător 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Oleg GRAUR Strategii pentru dezvoltarea eficacității și eficienței administrației publice în Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Maxim SANDU,
Alexandru GRIBINCEA
Modelarea sinergetică a sistemelor energetice Tribuna tânărului cercetător 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Dumitru POPILEVSCHI Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre Tribuna tânărului cercetător 1 (101), ianuarie - martie 2019  
143Ion MELEȘTEAN Clientelismul politic în alocarea resurselor publice pentru proiecte către autoritățile publice locale din fondurile naționale în anii 2013-2017 Tribuna tânărului cercetător 1 (101), ianuarie - martie 2019  
Victor SACA Un model de perseverență și devotament în explorarea sistemului educațional și de cercetare al administrației publice din Republica Moldova Aniversări 1 (101), ianuarie - martie 2019  
         
         
Oleg BALAN Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative Administrarea publică: teorie și practică 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Elena BACALU Aspecte legislative în contextul reformării şi modernizării administrației publice din Republica Moldova Administrarea publică: teorie și practică 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Aurel SÎMBOTEANU Actul Unirii din 1918 şi revenirea la sistemul administrativ tradițional în Basarabia Interbelică. Către Centenarul Unirii Administrarea publică: teorie și practică 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Mihai MANEA Masă rotundă: revista „Administrarea Publică” – promotor consecvent al teoriei şi practicii administrării publice Administrarea publică: teorie și practică 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Angela POPOVICI Pentru o guvernare responsabilă la nivel local Administrarea publică: teorie și practică 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Violeta TINCU Rolul administraţiei publice în organizarea şi gestionarea serviciilor publice de gospo-dărie comunală Administrarea publică: teorie și practică 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Anatolie BANTUȘ Unele concretizări doctrinare privind natura juridică a serviciului public Societatea civilă şi statul de drept 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Andrei GUȘTIUC,
Cristina TÎȘCUL
Impactul noii legislații bancare asupra activității de creditare din Republica Moldova Societatea civilă şi statul de drept 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Наталья КИПЕР,
Дойна КАЗАКУ
Способы захвата имущественного комплекса юридического лица (рейдерство): криминалистическая характеристика Societatea civilă şi statul de drept 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Oleg FRUNZE Cooperare transnațională în domeniul formării profesionale a forței de muncă Economie și finanțe publice 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Tatiana TOFAN,
Ala GRECU
Particularitățile prestării serviciilor oncologice în Republica Moldova Economie și finanțe publice 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Eugenia CEBOTARU,
Olga DIMA-CEBOTARU
Dronele - ideile viitorului par a fi luate din altă lume Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Stela SPÎNU Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții Relații internaționale și integrare europeană 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Andrii MAIEV Formarea sistemului de administrare regională în Ucraina cu luarea în considerare a experienței europene Relații internaționale și integrare europeană 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Svetlana KOCI Poziționarea transfrontalieră a identității culturale Relații internaționale și integrare europeană 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Abu-Rabia HANI Abordări privind gestionarea personalului organizației turistice în Israel Tribuna tânărului cercetător 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Airin NABOLSI,
Alexandru GRIBINCEA
Dezvoltarea turismului sub impactul globalizării Tribuna tânărului cercetător 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Svetlana SLABU Justiția Uniunii Europene Tribuna tânărului cercetător 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Toma ALEXANDRU Analiza datelor - o etapă importantă în evaluarea impactului social al proiectelor și programelor în administrația publică Tribuna tânărului cercetător 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
Diana CHIRIAC Implementarea Registrului de Stat al actelor locale - impact și provocări Tribuna tânărului cercetător 4 (100), octombrie - decembrie 2018  
         
         
Serghei PALIHOVICI Puterea politică și administrația publică locală: relație determinantă în asigurarea democrației și autonomiei locale Administrarea publică: teorie și practică 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Mihai ȘLEAHTIȚCHI Liderii – un obiect incontestabil al procesului de reprezentare socială Administrarea publică: teorie și practică 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Ion GUCEAC,
Pavel VOICU
Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului Societatea civilă şi statul de drept 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Silvia GORIUC,
Adrian CRASNOBAEV
Aspecte cu referire la exercitarea dreptului constituțional de petiționare Societatea civilă şi statul de drept 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Andrei GUȘTIUC, Eugen BANUH Controlul administrației publice centrale privind administrarea finanțelor publice Societatea civilă şi statul de drept 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Tatiana TOFAN,
Sergiu COJOCARU
Prioritățile strategice privind dezvoltarea micului business în Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Elena VACULOVSHI,
Cezara ABRAMIHIN
Aplicarea elementelor de coaching organizațional în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică Economie și finanțe publice 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Oleg FRUNZE Evoluția abordărilor de la cooperare internațională la cea transnațională Economie și finanțe publice 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Tatiana SPĂTARU,
Vadim VINTILĂ
Delimitări conceptuale privind pregătirea profesională a funcționarilor publici Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Rodica RUSU,
Anastasia MALAI
Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale Relații internaționale și integrare europeană 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Iordan Gheorghe BĂRBULESCU Integrarea europeană văzută în procesualitatea sa Relații internaționale și integrare europeană 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Ana VARZARI Practica țărilor Uniunii Europene privind procesul de evaluare a performanței profesionale a funcționarilor publici Tribuna tânărului cercetător 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Dinu MANOLE Delimitări conceptuale ale administrației publice locale Tribuna tânărului cercetător 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Grigore CARPOVICI Rolul Agenției Servicii Publice în îmbunătățirea mediului de afaceri din Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 3 (99), iulie - septembrie 2018  
Abu Ahmad MUHAMMAD Managementul dezvoltării culturii fizice și sportului în Israel Tribuna tânărului cercetător 3 (99), iulie - septembrie 2018  
         
         
Aurel SÎMBOTEANU Academia de Administrare Publică la vârsta afirmării Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Tudor DELIU Academia trebuie să rămână instituția care să pregătească și să perfecționeze cadrele din instituțiile statului Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Claudia CRĂCIUN Activitatea Academiei de Administrare Publică contribuie foarte mult la eficientizarea instituțiilor sistemului Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Svetlana GOROBIEVSCHI Vivat Academia! Vivat Profesores! Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Nighina AZIZOV Administrarea publică este un domeniu, în care se nasc și se dezvoltă democrația și prosperarea unei națiuni Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Angela POPOVICI Eficientizarea administrației publice din Republica Moldova: oportunități și provocări actuale Administrarea publică: teorie și practică 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Tatiana ȘAPTEFRAȚI Dimensiunile administrației publice Administrarea publică: teorie și practică 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Tatiana SAVCA Tendințe de inovare în sectorul public orientate spre eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice Administrarea publică: teorie și practică 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Nicolae ROMANDAȘ,
Teodorina GORIUC
Reglementări privind programele de dezvoltare profesională a funcționarilor publici Societatea civilă şi statul de drept 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Anatolie BANTUȘ Unele considerații privind promovarea valorilor juridice și nejuridice care stimulează activitatea funcționarilor administrației publice Societatea civilă şi statul de drept 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Sergiu CERNOMOREȚ,
Vadim ILCO
Abordări teoretice privind pedeapsa în calitate de componentă de bază a sistemului sancțiunilor penale Societatea civilă şi statul de drept 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Tatiana TOFAN Experiența Agenției de Dezvoltare Regională Sud în realizarea proiectelor de dezvoltare regională Economie și finanțe publice 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Virgiliu MOREI,
Rodica SÎRBU
Perspective la nivelul politicilor de suport al întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova. Economie și finanțe publice 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Veronica BUTNARU Importanța codului de etică pentru organizațiile responsabile social Economie și finanțe publice 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Angela ZELENSCHI Prevenirea și diminuarea stresului profesional în autoritățile publice Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Orest TĂRÎȚĂ,
Traian ROPOT
China și SUA: interese și rivalități geopolitice în zona Pacificului Relații internaționale și integrare europeană 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Stela SPÎNU Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale Relații internaționale și integrare europeană 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Ion POPOVICI Modernizarea serviciilor publice – prioritate a procesului de reformă a administrației publice locale Tribuna tânărului cercetător 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Alexandru A. GRIBINCEA Investițiile în contextul dezvoltării durabile a economiei: aspectul metodologic Tribuna tânărului cercetător 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Leonid BOAGHI Managementul resurselor umane din cadrul administrației publice locale din Republica Moldova: probleme și soluții Tribuna tânărului cercetător 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Андрей ЗАБОЛОТНЫЙ Концептуальные подходы к совершенствованию организационно-правового механизма регулирования профессиональной деятельности в сфере государственной службы Украины Tribuna tânărului cercetător 2 (98), aprilie - iunie 2018  
Rodica RUSU Nicolae Țâu la șaptezeci de primăveri Aniversări 2 (98), aprilie - iunie 2018  
         
         
Andrian CANDU Serviciul public – o sferă importantă de formare a profesioniștilor Academia de Administrare Publică la 25 de ani 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Constantin SOLOMON Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor migraționale Administrarea publică: teorie și practică 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Angela POPOVICI,
Corneliu POPOVICI
Contribuția asistenței externe la consolidarea administrației publice Administrarea publică: teorie și practică 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Sergiu TATAROV Garanțiile financiare ale exercitării mandatului de ales local și problemele persistente Administrarea publică: teorie și practică 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Silvia GORIUC,
Adrian CRASNOBAEV
Contractul administrativ asimilat actelor administrative în contenciosul administrativ Societatea civilă şi statul de drept 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Nicolae ROMANDAȘ Reglementări privind aplicarea normelor dreptului muncii Societatea civilă şi statul de drept 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Natalia CHIPER,
Irina IACUB
Reținerea ca măsură de constrângere contravențională și impactul său asupra drepturilor omului Societatea civilă şi statul de drept 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Tatiana TOFAN Rolul marketingului în dezvoltarea micului business Economie și finanțe publice 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Oleg FRUNZE Modele de amplasare optimă a obiectivelor economice în regiunile din Republica Moldova Economie și finanțe publice 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Elena VACULOVSCHI,
Dorin VACULOVSCHI
Aspecte de gen ale migrației de muncă din Republica Moldova Economie și finanțe publice 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Eugenia CEBOTARU Cadrul legislativ ce reglementează serviciile publice prestate electronic Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Silvia CIOBANU,
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN
Cultura informației în proiectul internațional LNSS Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Nicolae ŢÂU,
Valerian URSU
Instrumentele şi beneficiile programului „Parteneriat pentru Pace” pentru Republica Moldova Relații internaționale și integrare europeană 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Aleksandra GRUEVA Performanța politică - tehnologie a interacțiunii comunicative Tribuna tânărului cercetător 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Alexandru A. GRIBINCEA,
Hani ABURABIA,
El Saied IBRAHIM
Asigurarea competitivității inovațiilor și sustenabilității economice a Israelului Tribuna tânărului cercetător 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Ana ANTOCI Tipurile și formele de control în administrația publică Tribuna tânărului cercetător 1 (97), ianuarie - martie 2018  
Vasile COMENDANT Politicile patrimoniului cultural în contextul reformei administraţiei publice Tribuna tânărului cercetător 1 (97), ianuarie - martie 2018  
         
         
Mircea SNEGUR

„Sunt mândru că am participat la fondarea Academiei de Administrare Publică”

Academia de Administrare Publică la 25 de ani 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Tatiana SPĂTARU Perceperea clasei de mijloc în unitățile administrativ-teritoriale ale raionului Strășeni Administrarea publică: teorie și practică 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Vitali KOLTSOV

Principalele abordări teoretico-metodologice privind determinarea esenței  și structurarea opoziției politice

Administrarea publică: teorie și practică 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Oleg SOLOMON

Analiza actului decizional administrativ prin prisma elementelor componente

Administrarea publică: teorie și practică 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Silvia GORIUC,
Adrian CRASNOBAEV

Regimul juridic al raporturilor între centru și unitățile administrativ-teritoriale în cadrul sistemelor administrative contemporane

Societatea civilă şi statul de drept 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Irina IACUB,
Natalia CHIPER

Controlul exercitat asupra administrației publice: esență, forme, obiective și efecte

Societatea civilă şi statul de drept 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Liliana CREANGĂ

Protecția internațională a drepturilor mamei și ale copilului

Societatea civilă şi statul de drept 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Leonid BABII

Aspectul metodologic al managementului structurii economiei naționale

Economie și finanțe publice 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Elena VACULOVSCHI Rolul calității serviciilor în procesul de creștere a eficienței activității administrației publice locale din Republica Moldova Economie și finanțe publice 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Ludmila TODOROVA,
Serghei TODOROV

Perfecționarea sistemului de accelerare a activității inovaționale în țară: abordare metodologică

Economie și finanțe publice 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Silvia DULSCHI

Centre ale diplomaţiei internaţionale în epoca medievală. Școala diplomatică bizantină

Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Eugenia CEBOTARU,
Olga CEBOTARU-DIMA

Familiarizarea funcționarilor publici cu cadrul legislativ privind utilizarea dronelor

Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Rodica RUSU Diaspora în cadrul binomului „migrație și dezvoltare”: aspecte internaționale și naționale Relații internaționale și integrare europeană 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Orest TĂRÎȚĂ

Protocolul persan de la Cirus cel Mare până la Chosroes I

Relații internaționale și integrare europeană 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Hani ZEADI

Еstimаrеа imраctului lеаdеrshiр-ului аsuрrа аfаcеrilоr dе succеs

Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Alexandru A. GRIBINCEA,
El Saied IBRAHIM,
Salame HODA
Economia mondială în anticiparea inovațiilor ,,revoluționare” Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Gheorghe CAVCALIUC

Identificarea instrumentelor legale de combatere a amenințărilor la  securitatea națională, cauzate de traficul ilicit cu materiale radioactive  și nucleare

Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Maria PRISACARI Evaluarea politicilor publice - instrument de stabilire a unui management public eficient Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Diana CHIRIAC Procesul decizional prin prisma reformei administrației publice din Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
Alexandru ȘAVGA Descentralizarea administrativă în contextul reformării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017  
         
         
Oleg BALAN Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice Academia de Administrare Publică la 25 de ani 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Aurel SÎMBOTEANU Savant şi om de stat, slujitor fidel al administrației publice. In memoriam: 85 de ani de la naşterea lui Mihail Platon Administrarea publică: teorie și practică 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Victor SACA Semnificațiile intereselor publice în contextul câmpului politic-administrativ Administrarea publică: teorie și practică 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Violeta TINCU Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către autorităţile administraţiei publice locale Administrarea publică: teorie și practică 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Ana PASCARU Unele considerații privind organizarea societății în Republica Moldova Societatea civilă şi statul de drept 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Silvia GORIUC,
Adrian CRASNOBAEV
Privire specială asupra unor tehnici de protecție a mediului Societatea civilă şi statul de drept 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Eduard BOIŞTEANU,
Nicolae ROMANDAŞ
Unele reflecţii juridice privind dreptul angajatorului de a-şi revoca ordinul de concediere a salariatului Societatea civilă şi statul de drept 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Olga DORUL Individualizarea răspunderii internaționale penale pentru nerespectarea normelor privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat Societatea civilă şi statul de drept 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Tatiana MANOLE Descentralizarea şi autonomia financiară: o provocare pentru autorităţile publice locale din Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Tatiana TOFAN Experiența Agenției de Dezvoltare Nord în realizarea proiectelor de dezvoltare regională Economie și finanțe publice 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Oleg FRUNZE Aspecte demografice şi acțiunea lor asupra competitivității regionale în Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Leonid BABII Procesul de utilizare a cunoştinţelor: tratare sistemică Economie și finanțe publice 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Angela ZELENSCHI Dezvoltarea competenței profesionale şi etice a funcționarilor publici Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Nicolae ŢÂU Internaționalizarea activității economice şi implicarea guvernului în economia de piață Relații internaționale și integrare europeană 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Stela SPÎNU Dimensiunea europeană a educaţiei interculturale în învăţământul superior din Republica Moldova Relații internaționale și integrare europeană 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Ana VARZARI Referenţialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici în Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Ion MELEŞTEAN Traseismul politic al primarilor în Republica Moldova (2011- 2017) Tribuna tânărului cercetător 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Dinu MANOLE Eficacitatea politicii anticorupţie: exemplul Singapore-ului Tribuna tânărului cercetător 3 (95), iulie - septembrie 2017  
Cristian CAINARIAN Modernizarea sistemului achiziţiilor publice prin implementarea tehnologiilor digitale Tribuna tânărului cercetător 3 (95), iulie - septembrie 2017  
         
         
Victor SACA,
Oleg SOLOMON
Reflecţii analitice asupra conceptului Centrul Guvernului Administrarea publică: teorie și practică 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Serghei PALIHOVICI Contradicțiile reformei administrativ-teritoriale în Republica Moldova Administrarea publică: teorie și practică 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Tamara GHEORGHIȚA Funcţia de Secretar de Stat în Republica Moldova: prezent şi perspective Administrarea publică: teorie și practică 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Tatiana SAVCA Dinamica procesului de planificare în administrația publică locală Administrarea publică: teorie și practică 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Boris NEGRU,
Alina NEGRU
Teritoriul şi spațialitatea juridică a statului (II) Societatea civilă şi statul de drept 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Ion TIPA Individualizarea judecătorească a pedepselor penale aplicate pentru săvârşirea infracțiunilor de corupție de către funcționari publici şi/sau demnitari Societatea civilă şi statul de drept 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Galina JURAVLIOVA,
Natalia CHIPER
Asigurarea organizatorică și administrativă a mișcării cadrelor în cadrul organelor afacerilor interne ale Federației Ruse Societatea civilă şi statul de drept 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Lilia DRAGOMIR,
Andrei GUȚU
Importanţa conceptului de leadership în contextul administraţiei publice Economie și finanțe publice 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Elena VACULOVSCHI Integrarea principiilor justiției sociale în politica de dezvoltare urbană din Republica Moldova Economie și finanțe publice 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Oleg FRUNZE Teorii de analiză a indicatorilor teritoriali cu aplicare asupra rezultatelor recensământului populației şi al locuințelor 2014 Economie și finanțe publice 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Tatiana YUROCHKO,
Andrei BAKAI
Operarea modificărilor în sfera ocrotirii sănătății din Ucraina: experiența NATO în organizarea acordării asistenței medicale în cadrul unor situații excepționale Economie și finanțe publice 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Silvia DULSCHI Studiul bibliografic în teza de doctor: aspecte metodologice Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Rodica RUSU Relația dintre guvern şi diasporă Relații internaționale și integrare europeană 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Alexandru GRIBINCEA,
Hoda SALAME
Creşterea competitivității naționale. Metodologia formării inovatorilor Relații internaționale și integrare europeană 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Orest TĂRÎȚĂ,
Antonina DRUC
China în spațiul geopolitic al Asiei de Sud-Est Relații internaționale și integrare europeană 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Iurie ȚAP Descentralizarea – calea democratizării și modernizării Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Tatiana CASTRAȘAN Abordări teoretice ale conceptului de descentralizare administrativă Tribuna tânărului cercetător 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Nimer HAMAD Managementul strategiilor de integrare Tribuna tânărului cercetător 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Irina CROTENCO Sistemul managementului strategic de dezvoltare a complexului turistic regional al Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 2 (94), aprilie - iunie 2017  
Sergiu VLĂDICĂ Rod al unor căutări ştiinţifice de valoare Apariții editoriale: prezentări, opinii, sugestii 2 (94), aprilie - iunie 2017  
         
Angela POPOVICI, Corneliu POPOVICI Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice Administrarea publică: teorie și practică 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Tatiana ŞAPTEFRAŢI Dezvoltarea durabilă în administrarea publică Administrarea publică: teorie și practică 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Thomas SCHMITZ Principiile generale ale dreptului Uniunii Europene – sursă de inspirație pentru dezvoltarea dreptului administrativ modern în Republica Moldova Administrarea publică: teorie și practică 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Roman BOGACIOV Elita și formarea matricei ,,posibilului invers” în procesul de autoorganizare Administrarea publică: teorie și practică 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Nicolae ROMANDAȘ,
Alexandru GAMUREAC
Contractul individual de muncă – condiție fundamentală a reglementării raporturilor juridice de muncă Societatea civilă şi statul de 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Boris NEGRU,
Alina NEGRU
Teritoriul şi spațialitatea juridică a statului (I) Societatea civilă şi statul de drept 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Oleg FRUNZE Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național şi regional Economie și finanțe publice 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Еcaterina BARBAROȘ,
Nadejda NAZAR
Metode de combatere a inflației în Republica Moldova Economie și finanțe publice 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Ana GOREA Sondajul - tehnică interactivă de predare în grup Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Eugenia CEBOTARU Platforma MCloud - infrastructură informațională guvernamentală comună Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Alexandru GRIBINCEA,
Hoda SALAME
Economie inovatoare: precondiții şi factori de formare şi dezvoltare Relații internaționale și integrare europeană 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Iurie RICHICINSCHI Evoluții ale mediului internațional de securitate Relații internaționale și integrare europeană 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Victoria GOREA E-guvernarea de decidență a Republicii Moldova înglobată în procesul de consolidare a e-guvernării decizionale etalonate internațional Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Ana VARZARI Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Ayed LEVNAWI Impactul modelului de management economic şcolar asupra îmbunătățirii sistemului educațional din Israel Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Ecaterina NEGRU Dezvoltarea socioeconomică din perspectiva componentei cercetare - inovare Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Elena STUDENEANSCHI Analiza dimensiunilor-cheie în procesul de recrutare politică şi impactul acestora asupra componenței de gen a listelor de candidați pentru alegeri Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Mihail MANEA Operă memorialistică de certă valoare documentară şi artistică Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Oleg BALAN Eveniment de anvergură al anului Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Dumitru ȚÂRA Omul, omul de stat, preşedintele şi… scriitorul Mircea Snegur Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Tudor DELIU Mircea Snegur – semnatar al Decretului prezidențial de fondare a Academiei de Administrare Publică Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Ion DULSCHI Istoria țării din prima sursă Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Iurie ȚAP Activitatea parlamentară în memoriile ,,labirintul destinului” de Mircea Snegur Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Mihai MANEA Memoriile ,,Labirintul destinului” de Mircea Snegur – operă memorialistică de certă valoare documentară şi artistică Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Nighina AZIZOV Aspecte ale activității administrației publice în Memoriile ,,Labirintul destinului” Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Oleg GRAUR Dragostea de țară şi de neam – pilon fundamental al Memoriilor ,,Labirintul destinului” Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Andrei VOICA Probleme de edificare a statalității în Memoriile ,,Labirintul destinului” Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
Mircea SNEGUR Memoriile ,,Labirintul destinului” - cartea de căpătâi a vieții mele Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017  
         
Aurel SÎMBOTEANU Retrospective, valențe actuale şi dimensiuni prospective ale cercetării ştiințifice la Academia de Administrare Publică Administrarea publică: teorie și practică 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Sergiu CORNEA Precizări terminologice privind noțiunile esențiale ale organizării teritoriale a puterii publice Administrarea publică: teorie și practică 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Violeta TINCU Provocări ale gestionării serviciilor publice locale prin parteneriat public-privat Administrarea publică: teorie și practică 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Nicolae ROMANDAȘ, Andrei FURCULIȚĂ Cetățenii străini cu drept de muncă pe teritoriul Republicii Moldova care nu au statut de lucrători imigranți şi nu cad sub incidența Legii Societatea civilă şi statul de drept 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Igor TROFIMOV,
Andrian CREȚU
Statutul agentului constatator în relevarea şi documentarea cazurilor de comitere a contravenţiilor ecologice Societatea civilă şi statul de drept 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Natalia CHIPER,
Irina IACUB
Mecanismul rotației cadrelor în sistemul serviciului public al Republicii Populare Chineze și Japoniei Societatea civilă şi statul de drept 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Tatiana TOFAN,
Veronica BUTNARU
Dezvoltarea și prosperitatea regiunii de dezvoltare Vest a României Economie și finanțe publice 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Evgheni KULGHINSKI Formarea noii paradigme sociale în administrarea publică a ocrotirii sănătății din Ucraina în condițiile reformei Economie și finanțe publice 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Lilia DRAGOMIR,
Ina DARII
Asigurarea sustenabilității în procesul planificării bugetare în Republica Moldova Economie și finanțe publice 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Ana GOREA Asistarea la lecții și acordarea feedback-ului Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Alexandru GRIBINCEA,
Igor ENICOV,
Mihai BRADU
Diplomaţia ţărilor lipsite de materii prime Relații internaționale și integrare europeană 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Iurie RICHICINSCHI Riscuri şi amenințări potențiale la adresa securității internaționale Relații internaționale și integrare europeană 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Stela SPÎNU Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova Relații internaționale și integrare europeană 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Claudia LACHI,
Tamara GHEORGHIȚA
Eficientizarea serviciilor publice prin prisma sporirii profesionalismului funcţionarilor publici Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Doina BUMBU Protestul ca formă de participare a societăţii civile în dezvoltarea Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Nicoleta CUPCEA Considerațiuni privind reglementarea perioadei de probă Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Oleg GRAUR Repere bibliografice privind eficiența administrației publice Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Viorica MOCREAC Politici publice în domeniul administrării datelor geospațiale de către organele cadastrale Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
Yuriy ZBYRANIK Particularitățile aplicării elementelor complexului de marketing în activitatea organelor administrației publice din Ucraina Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016  
         
Parlamentul Republicii Moldova Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Mircea SNEGUR Începutul unei noi epoci în viața Moldovei 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Mircea SNEGUR Afirmarea Republicii Moldova ca stat independent 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Mircea SNEGUR Independenţa şi edificarea statului Republica Moldova 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Andrei GROZA Despre originea rumânească /românească a cuvintelor primar și premier Administrarea publică: teorie și practică 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Tamara GHEORGHIŢA Evoluția managementului funcției publice și al funcționarului public în anii de independență a Republicii Moldova Administrarea publică: teorie și practică 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Elena KOROLCIUK Administrarea riscurilor sănătății populației din Ucraina în condițiile actuale Administrarea publică: teorie și practică 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Tatiana SAVCA Probleme actuale în politicile de dezvoltare rurală în Republica Moldova Administrarea publică: teorie și practică 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Anatolie BANTUŞ Originea şi noţiunea principiului de subsidiaritate Societatea civilă şi statul de drept 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Gheorghe Sorin SLABU Reflecții juridice privind conținutul noțiunilor de disciplina muncii, disciplina sportivă și disciplina contractuală Societatea civilă şi statul de drept 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Natalia BANTUŞ-GURDUZA Conceptul de autonomie locală în context european Societatea civilă şi statul de drept 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Oleg FRUNZE Instrumente pentru depistarea decalajelor în dezvoltarea regională din Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Ecaterina BARBAROȘ,
Nadejda NAZAR
Necesitatea analizei de marketing în activitatea întreprinderii Economie și finanțe publice 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Evgheni KULGHINSKI Concepția administrării de stat a calității asistenței medicale în sfera ocrotirii sănătății din Ucraina Economie și finanțe publice 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Sveatoslav MIHALACHE Considerații privind asigurarea unui consum eficient al resurselor energetice în Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Nicolae PELIN Rolul programării logice în studierea informaticii Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Rodica RUSU,
Elena JOSAN
Promovarea resurselor soft power în relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova Relații internaționale și integrare europeană 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Alexandru GRIBINCEA Politica economică diplomatică externă a Spaniei Relații internaționale și integrare europeană 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Silvia DULSCHI Țările române în sistemul relațiilor diplomatice medievale Relații internaționale și integrare europeană 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Nighina AZIZOV Considerații generale privind implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare și a Planului de Acțiuni 2012-2015 în Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Ruslana SAVIN Tehnologii educaționale inovative în învățământul superior Tribuna tânărului cercetător 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Valeria GOLKA Crowdfunding-ul politic în calitate de concepție a tehnologiilor politice Tribuna tânărului cercetător 3 (91), iulie - septembrie 2016  
Virginia COJOCARU Сriza migranților: ONU este în disperare Tribuna tânărului cercetător 3 (91), iulie - septembrie 2016  
         
Tatiana ŞAPTEFRAŢI Abordări teoretice ale organizării în sectorul public Administrarea publică: teorie și practică 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Victoria CUJBĂ Proiectul Strategiei reformei administraţiei publice pentru perioada 2016-2020 Administrarea publică: teorie și practică 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Signe BURGSTALLER Unele aspecte ale autoguvernării locale în Suedia Administrarea publică: teorie și practică 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Aleksandr VORONOV Mecanismul psihologic de adoptare a deciziilor administrative în organele puterii de stat Administrarea publică: teorie și practică 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Nicolae ROMANDAŞ,
Felicia PĂSCĂLUŢĂ
Inspectoratul de Stat al Muncii – autoritatea de specialitate cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii Societatea civilă şi statul de drept 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Anatolie BANTUŞ Unele consideraţiuni privind realizarea funcţiei administrative a statului Societatea civilă şi statul de drept 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Dinara MINNIGULOVA Evaluarea anticorupţie a activităţii funcţionarilor publici din Federaţia Rusă Societatea civilă şi statul de drept 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Natalia BANTUŞ-GURDUZA Standarde europene privind regionalizarea Societatea civilă şi statul de drept 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Oleg FRUNZE Sistemul de indicatori de monitorizare ai dezvoltării regionale Economie și finanțe publice 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Nadejda NAZAR Problemele politicii investiţionale în economia Republicii Moldova Economie și finanțe publice 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Lilia DRAGOMIR Importanţa planificării strategice a bugetului în Republica Moldova Economie și finanțe publice 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Alexandru GRIBINCEA
Eugeniu JOSAN
Activitatea economică externă a Spaniei şi locul său în economia europeană şi mondială Relații internaționale și integrare europeană 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Stela SPÎNU Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie Relații internaționale și integrare europeană 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Eugenia CEBOTARU,
Olga CEBOTARU
Evoluţia domeniului medical în era digitală: pro sau contra? Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Victoria GOREA Mecanismele de activitate e-guvernamentală din Republica Moldova comparativ cu cadrul decizional de internaţionalizare al UE Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Viorica ŢURCANU,
Virginia COJOCARU
Securitatea economică a statului mic. Cazul Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Tatiana CASTRAŞAN Rolul diverşilor actori în realizarea procesului de descentralizare administrativă Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Doina BUMBU Protestul ca formă de participare a societăţii civile la dezvoltarea Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Svetlana ROSTETSKA Repere conceptuale ale investigării identității politice regionale Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Orest TĂRÎŢĂ Omul care nu şi-a pierdut principialitatea niciodată Aniversări 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Catedra științe juridice Anatolie Bantuş – pilon al ştiinţei dreptului administrativ Aniversări 2 (90), aprilie - iunie 2016  
Senatul, rectoratul şi colectivul profesoral-didactic al Academiei de Administrare Publică Andrei BLANOVSCHI In memoriam 2 (90), aprilie - iunie 2016  
         
Tamara GHEORGHIŢA Aspecte instituţionale şi funcţionale ale gestionării funcţiei publice şi a funcţionarului public Administrarea publică: teorie și practică 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Ion DULSCHI Procesul decizional în administraţia publică: repere pentru studenţi Administrarea publică: teorie și practică 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Attila VARGA Referendumul consultativ în probleme de interes naţional. Unele aspecte teoretice de interpretare şi de jurisprudenţă constituţională Administrarea publică: teorie și practică 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Boris NEGRU Realizarea dreptului: probleme teoretice şi practice Societatea civilă şi statul de drept 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Olga DORUL Cadrul normativ internaţional în materia irelevanţei calităţii oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaţionale penale Societatea civilă şi statul de drept 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Serghei SKRILI Formarea sistemelor de partid în țările postcomuniste ale Europei Centrale și de Est Societatea civilă şi statul de drept 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Tatiana TOFAN,
Veronica BUTNARU
Aspectele funcţionalităţii şi sprijinului financiar ale politicii europene de dezvoltare regională Economie și finanțe publice 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Oleg FRUNZE Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală Economie și finanțe publice 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Daniela BRADUŢANU Identificarea persoanelor responsabile de un proces de schimbare organizaţional Economie și finanțe publice 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Teodora GHERMAN Tehnologii cloud computing aplicate pentru învăţământul virtual al funcţionarilor publici Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Alexandru GRIBINCEA,
Silvia LAZARI
Imigraţia în Uniunea Europeană: probleme și soluţii Relații internaționale și integrare europeană 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Viorica LEANCĂ,
Stanislav COVALSCHI
Perspective de colaborare a Republicii Moldova cu NATO în asigurarea securităţii naţionale a ţării: istoriografia problemei Relații internaționale și integrare europeană 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Iurie RICHICINSCHI Securitatea în relaţiile internaţionale Relații internaționale și integrare europeană 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Olga HUDOȘINA Licențierea ca formă a reglementării de stat a activității economice în domeniul ocrotirii sănătății Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Iurie ŢAP Dezvoltarea administraţiei publice eficiente şi responsabile prin modernizarea funcţiilor executive şi consolidarea managementului Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Tamara SUSARENCO Sindicatele ca moderator al dialogului social în statul de drept Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Roman BOGACIOV Starea actuală, tendințele și perspectivele dezvoltării sociale contemporane Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Victoria GOREA Standarde europene şi internaţionale e-guvernamentale de impact oportun asupra procesului decizional al Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Nighina AZIZOV Modele de interacţiune între politicieni şi funcţionarii publici în perioada contemporană Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Valeria GOLKA Colaborarea sociopolitică: experiență mondială și ucraineană Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Mihai MANEA Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Aurel SÎMBOTEANU Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Silvia DULSCHI Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Tatiana ŞAPTEFRAŢI Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Tatiana MANOLE Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Alexandru GRIBINCEA Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Serafim ISAC Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Aurelia ŢEPORDEI Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Nighina AZIZOV Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Constantin SOLOMON Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Thomas SCHMITZ Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Tatiana Kaigorodova Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
Mihai MANEA Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016  
         
Aurel SÎMBOTEANU Formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor pentru administraţia publică din perspectiva edificării societăţii bazate pe cunoaştere şi valorilor euroconforme Administrarea publică: teorie și practică 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Victor MORARU Relaţiile publice – instrument de promovare a imaginii instituţiilor publice Administrarea publică: teorie și practică 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Angela POPOVICI,
Corneliu POPOVICI
Descentralizarea în Franţa: o restructurare progresivă a puterilor locale Administrarea publică: teorie și practică 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Nicolae ROMANDAŞ,
Andrei FURCULIŢĂ,
Marin POSTU
Natura juridică plurivalentă a „detaşării” în cadrul raporturilor de muncă Societatea civilă şi statul de drept 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Tatiana TOFAN,
Leonid POPOV

Managementul resurselor de sol – baza fundamentală a dezvoltării durabile pentru Republica Moldova

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Aleksandr LEVCENKO,
Haidura Hani MOHAMMAD

Tendinţe contemporane ale reglementării economice a dezvoltării inovaţionale a sistemului învăţământului superior

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Oleg FRUNZE Măsurători ai bunăstării și prosperării Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Yuri MALAHOVSKI,
Nabulsi Husein NAEF

Instrumente statale şi private de sporire a costului elementelor instituţionale ale patrimoniului naţional

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Norina Consuela FORNA,
Cristina IORDACHE,
Doriana AGOP FORNA

Impactul provocărilor economice asupra managementului şi ergonomiei clinicilor medicale dentare

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Ruslana JOVNOVACI Modelarea şi căile de realizare a competitivităţii strategice a întreprinderii Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Veronica BUTNARU

Responsabilitatea socială – instrument de management pentru administraţia publică

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Eugenia CEBOTARU,
Olga CEBOTARU

Metode şi tehnici de promovare a instituţiilor publice sau a funcţionarilor publici în mediul online

Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Alexandru GRIBINCEA,
Corina GRIBINCEA,
Serghei KOREAKIN

Diplomaţia economică şi impactul problemelor energetice asupra relaţiilor internaţionale la începutul sec. al XXI-lea

Relații internaționale și integrare europeană 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Ina MACOVEI Colaborarea universităţilor la Marea Neagră prin intercalarea valorilor şi soluţiilor comune Relații internaționale și integrare europeană 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Oleg SOLOMON

Interferenţe între eficientizarea procesului decizional administrativ şi modernizarea administraţiei publice

Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Victoria GOREA

E-guvernarea Republicii Moldova organizată şi dirijată ierarhic în baza unui proces decizional emergent aspiraţiilor spaţiului comunitar european şi nivelului internaţional

Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Dinu MANOLE

Democraţia directă – principiu integrat al dezvoltării Elveţiei

Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Oksana FIRSOVA

GIS pentru optimizarea dotării localurilor de asistenţă medicală primară în regiunile rurale: studiu de caz în raioanele Barskyi şi Sokalskyi (Ukraina)

Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
Ali Ahmed CANSO Capitalul social ca fenomen economic Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 2015  
         

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.